G.A. ter Braak-Huizinga
aan
Menno ter Braak

Eibergen, 24 januari 1931

Beste Menno

Ofschoon je verjaardag niet zoo'n belangrijk feit is in je levensgeschiedenis als je a.s. huwelijk wil ik toch niet nalaten je de gelukwenschen van vader en mij te zenden. Daar Truida schreef dat je graag een paar fietskappenppen woudt hebben, machtig ik je hierbij om die voor ons te koopen, ik kan je het bedrag dan gireeren of per postchèque zenden.

Daar een pakje toch er bij behoort stuur ik je enkele versnaperingen, waarbij tante Anna voor jullie samen een doosje bonbons voegde. Het stempeltje bevalt mij zoo goed, dat ik er meer menschen gelukkig mee wou maken, 't kan echter best zijn, dat jij er niet voor voelt het te gebruiken en dan mag je het mij gerust teruggeven bij gelegenheid. Ik heb er daarom nog maar geen stempelkussen bij gedaan, ook omdat ik niet weet of je dat hebt, ter kennismaking zal ik hier eenige [opschriften] onder afstempelen.

Gisterenavond ben ik er in geslaagd Frau Geisel een briefje te schrijven bij een concept volmacht van de huwelijksvoorwaarden, ik veronderstel dat dit wel in orde zal komen. Dan kan die acte gepasseerd worden in den tijd dat Gerda hier is, misschien het beste als je Paasvacantie begint en je haar toch zeker komt halen. Wij verwachten vanavond Jan en Ly. die gebruik mochten maken van de auto van [xxxxx] [Kluwer]. Het lijkt ons geen genoegen twee dagen achtereen in donker dien afstand te rijden, maar het scheelt nog wel hoe het weer is. Ik wou dat ze Wim meebrachten, het zal allicht geen auto voor 2 personen zijn.

De laatste dagen hadden wij heel aardig gezelschap van den jongen architect die onze bezittingen opmeet, het is een veelzijdig ontwikkeld man, die vandaag naar Munster is om in plaats van den gewonen recensent een verslag te geven van een Lohengrin uitvoering.

Groet Truida hartelijk van ons en voor jezelf in alles het beste gewenscht.

Moeder

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie