E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[21 juni 1932]

Dinsdagmiddag.

B.M. en T.

 
Ziehier nog eenmaal Jan van Nijvel,
 
als op een langverleden dag,
 
die met zijn kinderlijken slag
 
strijdt tegen Nietzscheaanschen twijfel.
 
(Maar gij, ten prooi reeds aan den duivel,
 
lacht hier Uw humorloozen lach!)
 
Ach ach! - Dagdag!
 
B. en E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie