E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Gistoux, [19 juni 1932]

Gistoux, Zondag.

Beste Menno,

Hierbij je twee stukken terug. Ik vind ze allebei heel best; en op déze manier is je uitvalletje tegen de Mij. v. Letterkunde natuurlijk verantwoord, ook buiten je weigering om. Het stuk over Schweitzer is uitstekend, het andere heel aardig. - Het stuk van Hendrik de Vries tegen Nijhoff vind ik ook heel goed; onze vriend Pom zal het bestaan van Forum erg vervelend beginnen te vinden, als hij dat niet sinds lang al doet. Vooral het ‘technische’ gepraat in deze anti-critiek lijkt mij in dit geval zoo doeltreffend. Ik ben ook tegen het schrappen van die eene passage.

Het panoptikumpje van Jan Engelman vind ik niet best, maar toch wel om te plaatsen. Het is minstens even goed als de stukjes van Maurice, en het gaat tegen iets hinderlijk-doms; dus vooruit, ik stem vóór.

Wil jij niet de Brieven van Paul v.O. bespreken?

Ik had een heel mooi panoptikumpje in het hoofd over een zekere Achille Rezzonico, een patriot die in Lugano een toren van ijzer heeft gesmeed en dat met eigen commentaar aan iedereen vertoonde (de man was tot een zelfreclame en zelfcultus gekomen, zóó naïef, dat het ‘onthullend’ werd); maar de omstandigheden waarin ik nu weer zit dooden iedere lust tot schrijven, en vooral van zulke dingetjes. Ik scharrel als een idioot (het is niet te sterk uitgedrukt) tusschen het ziekbed van mijn moeder en allerlei verborgen (en dus moeizaam op te diepen) paperassen, en tusschen notarissen, advocaten en assurantie-agenten, dat zelfs Coster medelijden met me zou krijgen! Ik ben ook bezig mijn boeken te schiften, voor als de ‘krach’ komt. Het is dan wel heerlijk een minimum te bezitten!

Van Beversen kreeg ik daarnet mijn cahier-fragment terug en schrapte het kwatrijn voor Grauls.

Las je een uitstekend stuk van Marsman in De Nieuwe Eeuw over de nieuwe Holl. romans, als door Donker gepropageerd? Het zou in Forum prachtig op zijn plaats zijn geweest. - O ja, moet die Anticritiek van Hendrik de Vries in groote letter? Ik zou zeggen, zulke stukken kunnen het best in Panopticum, ook al zijn ze wat lang. Vind jij niet?

Bep zou 2 stukken in den Forum-geest, of liever binnen het Forum-programma willen aantreffen: een stuk van mij over de poëzie, over het ‘incantatie’-karakter van de poëzie, en de nieuwe ‘borreltoon,’ etc. - en een stuk van jou over het ‘waarom’, n.l. waarom wij dit ‘waarom’, dit neo-Multatulische, vrijdenkerige ‘waarom’ weder opvatten: uit liefde voor Holland, uit eerlijkheid alleen, of wat dan ook. Wat denk jij daarvan? Ik heb nog van alles in het hoofd, maar zoolang Forum door mij overcosterd is, kan ik er niets meer bij zetten dan heele kleine stukjes voor de kleine letter. Maar jij!... Wanneer komt het stuk over Spengler en Fergin erin? In het volgende nummer?

Vind je het prettig of eig. niet prettig, dat Maurice zich zoo achteraf houdt in ons Forum-optreden?

Er is geen haast met Ferm. Marquez. Laat Ant dus het boekje eerst maar rustig uitlezen. Ze wordt wèl ‘opgevoed’ door je, lijkt me! Pas op dat je eens niet met je ‘beste leerling’ trouwt; je vond dat zelf bezwaarlijk, toen we het er eens over hadden (bij Riche).

Het ultimatum van Bouws was inderdaad ‘smartelijk’, maar ‘kwaad’ is hij, tegenover mij althans, heelemaal niet geweest. Ik schreef hem dat zijn ‘jij of ik’ onzin was, omdat hij nooit voor mij zou moeten gaan, ik altijd voor hem - en dit meen ik ten volle. Maar als ik gepest word (neem dit weer in mijn, en niet in Costerlijken zin) ga ik grààg. Enfin, vooreerst is het ‘incident’ weer achter den rug en ik zal hem zeker niet opnieuw beschieten!

Hart. groeten van je

E.

P.S. - Accoord voor die betaling van extra-correctie. Maar kàn daarbij rekening worden gehouden met het feit dat ik bepaald arm begin te worden, en dat Proust en Joyce (zie in je ex. van Transition!) altijd bijna alles omwerkten, zònder daarvoor te moeten betalen?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie