Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 27 januari 1933

R'dam, 27 Jan. '33

Beste Eddy

Geheel accoord! op het punt panopticum worden we het toch niet eens, en na je brief van Woensdag ben ik daarmee ook weer volkomen verzoend. Ik begrijp je werkelijk niet precies, waar het dit kleine sectortje polemiek betreft; ik voel je argumenten wel aan, maar het zal hier nu werkelijk in laatste instantie een temperamentsquaestie zijn. Laten we dan bij gelegenheid die temperamenten maar weer eens laten botsen! Dat is ook al niet erg, al kan mijn temperament er in dezen het slechtst tegen. Mijn hang naar ‘algemeenheid’ betrekt n.l. altijd dadelijk de ‘waarheid’ en het ‘uitboren’ erin. Want je vergelijking van het keezen gaat voor mij bepaald niet op; keezen op het forum publicum lijkt mij onvereenigbaar met mijn hollandsche netheid. Maar laten we nu even flink om dit ‘incident’ lachen, dan is het voor 100% uit de weg geruimd. (wat Bouws betreft, neem hem zijn ‘zakelijkheid’ nu maar niet kwalijk; van zulke dingen heeft hij werkelijk weinig benul. Ik neem hem wel kwalijk, dat wij, Ant, Greshoff en ik, slecht bij hem gedineerd hebben, terwijl hij ons minstens een reuzenmaal had voorgespiegeld. Het was dun. Bep kookt tienmaal beter; dus ook in dit opzicht mag je je huwelijk als superieur prijzen!)

Dit nummer van Forum was een puzzle, wat de samenstelling betreft; het moest gepast en gemeten worden. De heele Hendrik de Vries moest eruit, ook het stukje over 8 Mädels im Boot heb ik moeten laten liggen (de film is nog niet hier geweest, daarom is het niet erg). Enfin, er staat veel aardigs in, maar als geheel zal het niet zoo voldoen als het Jan. nummer. Ik heb het panopt. over de tyrannie zeer moeten bekorten en ergo kan ook het ‘nationale tweetal’ er niet meer bij [laten overliggen leek mij niet zoo geschikt; de zaak is nu actueel en na een maand weer vergeten.]; alles past nu precies in elkaar.

Het stuk van Bob vond ik niet slecht, maar ook niet erg goed; een beetje te ‘overzichtelijk’ en te weinig ingaand op de muzikale humor zelf. Maar toch heel geschikt. De novelle van Debrot is lang niet gek, volgens mij; afgezien van een stuk of vier aarts-flauwe mopjes, die je bij het lezen zelf wel zult opmerken (ik heb hem geschreven, die in ieder geval te schrappen), vind ik het een goede satyre op de Sovjets, met een origineele humor. Ik ben benieuwd, wat jij er aan vindt. - Je hebt nu, hoop ik, ook de hoofdstukken Zieke van Greshoff gekregen? III is een overgangshoofdstuk, dat zul je wel gevoeld hebben. II lijkt mij ongetwijfeld het beste als afzonderlijk essay.

De prijs van de Wilde's is best (ƒ 12). Maar Harris heb ik al! Schrijf me dus nog even, of ik hem terug moet zenden, of dat ik hem aan een ander door kan sturen of trachten aan te bieden. En doe er dan ook het preciese cijfer bij van je resteerende schuld aan Nijhoff; ik wou n.l. in Februari de rest afdoen.

Het vriest hier geweldig; het huis is bijna niet te verwarmen. Ik hunker naar den zomer! Tot spoedig. Hart. gr. voor jullie beiden van je

Menno

Truida rijdt momenteel schaats met mej. Donkersloot, die onlangs een ijverige studie heeft gemaakt van Bep's portret.

Ik ben nog altijd niet aan onze dialoog toegekomen, maar hoop op binnenkort.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie