Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 3 februari 1933

R'dam, 3 Febr. '33

Beste Eddy

Goed, ik geef het ‘uitboren’ ook met liefde op; voor mij is de zaak werkelijk geheel afgedaan, en ik wil best mijn part van het ongelijk hebben achter af.

Het aardige boekje (hoe samengesteld?) van Jan Greshoff heb ik werkelijk met groot pleizier in bed gelezen; ik heb toevallig een aantal van dezelfde stukken in dezelfde bezetting gezien, en dan is de reactie nog meer te apprecieeren. Als ik bedenk, wat ik zelf in P.C. over zulke stukken schreef... Stendhal Erotique was mij voor een groot deel bekend, o.a. uit Souvenirs d'Egotisme. Het drukje is grappig. Ik dank je zeer voor deze aanwinsten!

Laat Bep mij gauw schrijven over de door haar ontdekte ‘pernicieuze invloed’ van jou op mij! Welke? In de Zieke? Dit intrigeert me werkelijk zeer, omdat ik me maar al te zeer van dien invloed bewust ben en zelf natuurlijk moeilijk kan uitmaken, waar die heilzaam of ‘pernicieus’ is. - In ieder geval, na het aanhooren van de lezing van Jef Last ben ik nog eens voor de zooveelste maal tot de overtuiging gekomen, dat onze ‘verschillen’ miniem zijn tegenover die snert-atmosfeer; zelfs ook onze verschillen met Marsman.

Over de Uren met D.C. dit. Het boek komt pas in Maart of April uit; de exemplaren voor v. Kampen en jou zijn extra gemaakt, de rest is nog niet afgedrukt. Ik wacht nu eerst maar eens af, hoe het met de aanbiedingsreis gaat. Maar in ieder geval komen er 10 exemplaren op japansch aan mijn adres; daarvan wilde ik Nijkerk en Bouws (ev. ook mijzelf) een exemplaar sturen als dank voor hun steun en de rest naar jou zenden. Minimaal zijn dat er dus 7. De mogelijkheid, om die luxe edities aan den man te brengen, is volgens v. Kampen nu toch niet groot.

Waar kan ik het relletje over Lawrence vinden? Ik zou daar dolgraag meer van weten. Ik heb me er al over verbaasd, dat de brieven aan Murry door Murry zijn afgestaan; tenminste, zoo moet het toch wel gegaan zijn, hoe komt Huxley er anders aan? Licht me daarover eens in en vertel me ook, waar de rel is gepubliceerd.

De zelfqualificatie van dr. Hussenot wil ik, als je geen ‘eigendomsrechten’ op de ontdekking laat gelden, graag gebruiken in het laatste hoofdstuk van den Zieke; het komt n.l. erg in mijn kraam te pas. - Enigme lijkt frappant op Perk; maar weet jij er meer van? Over de mogelijkheid b.v., dat Perk het gekend heeft? Het lijkt me bijzonder aardig, er een panopticum aan te wijden!

Ik ga vanavond Vestdijk opzoeken, die aan een roman schrijft en alsmaar op zijn geruite sloffen binnenshuis blijft. Het moet langzamerhand wel een obsessie voor hem worden, denk ik. - Je Flirt in Forum overgelezen en uitstekend bevonden, in het byzonder ook het slot. Putman was een vergissing, ik geef het toe, maar het had erger gekund.

Nu, tot spoedig. Hart. gr. voor jullie beiden en geef(t) spoedig inlichtingen over de pernicieuze invloeden, want daar moet ik op letten! je

Menno

Heeft Bep mijn brief ontvangen? Het was hier en daar erge brabbeltaal, want ik was wat naar, maar ik apprecieerde haar brief te veel, om niet dadelijk te antwoorden.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie