J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 3 februari 1933

Beste Menno,

Dank voor je brief. Ik zie er tegen op om naar Bellevue te gaan. Affijn, laten we er het beste van hopen. Dinsdag vertrek ik voor dag en dauw. Mijn adres luidt dan tot de 15de; a.b.s. de M. Arthur van Schendel. 25 Grande Rue BELLEVUE (Seine & Oise) France.

Ik ben zeer benieuwd, wat je nog met Simon overeengekomen bent in verband met de Vrije Bladen. Ik heb de overtuiging, dat hij een tijdje lang veel moet publiceeren, om daarmede ineens door de kopschuwheid van de mannen zonder oordeel, die àfwachten, heen te boren. Wordt hij eenmaal geaccepteerd, dan kan hij het zoo rustig aan doen als hij zelf maar wil. Schrijf jij eens even, liefst dadelijk na ontvangst van dit schrijven, en klein briefje aan Stols. Inhoud: ik hoor van J. Gr. dat hij je voorgesteld heeft om een geheel nummer van ‘Helikon’ aan de onuitgegeven gedichten van Vestdijk te wijden. Ik vind dat zoo'n goed idee, dat ik mij haast om mij bij hem aan te sluiten. Vestdijk is de coming man en het kan Helikon slechts goed doen wanneer het er zoo gauw bij is!

Ik heb ook aan Kramers geschreven om hem voor DGW te laten interviewen.

Met berichten ben ik altijd in mijn schik.

Zou het heusch absoluut onmogelijk zijn om dat heele kleine stukkie over de Historische Hagenaar in het Maartnummer onder te brengen???????

Met hartelijke groeten van huis tot huis, geheel je

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie