E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [5 september 1933]

Bellevue, Dinsdag.

Beste Menno,

Kan je mij je deeltje Nietzsche's leven in brieven leenen? of beter nog, wil je het voor mij bestellen? Als ik het niet terugbetalen kan stuur ik je er een boek voor, bv. Les Pléiades? Maar wees voorzichtig, want misschien is het in Duitschland niet meer verkrijgbaar, vanwege de niet-Gothische letter.

Bezit je van Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung? Las je het? Hoe is het? Welke goedkoope Duitsche uitgave (in leesbare druk) bestaat ervan? Weet je de prijs? In het Fransch kost het even fl. 9! - en bovendien, nu ik het Germaansche idioom bijna zonder hobbelen nadrijven kan, haal ik daar mijn neus voor op.

Ik werk tusschen Nietzsche door weer vurig aan Ducroo - wat lang niet mis is, fürwahr! - Er zijn nu weer 125 blzn. geschreven. Ik wil als ‘philosoof’ voorloopig alleen Nietzsche lezen en dan Schopenhauer; - verder alleen maar excerpten over hun ‘objectieve waarheden’. Het beste weer met de inhuizing. Hart. gr. ook aan Ant, je

E.

Waar blijven de beloofde photo's?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie