Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 7 september 1933

Rotterdam, 7 Sept. '33

Beste Eddy

Hierbij een mooi verslagje over Forum (dat ik als nummer lang niet onaardig vond) van Vic; je ziet, dat precies uitkomt, wat ik je destijds voorspelde. Hij komt eenvoudig aan het probleem niet toe, deinst er dadelijk voor terug als iets extravagants, dat in zijn geordend begrippenrijk geen plaats kan vinden. (aardig vind ik die ‘trouwhartige schrijffout’! dat argument zou jij je ook niet hebben laten ontgaan, bij analoge gelegenheden!).

Inmiddels Bouws gezien en Zijlstra telefonisch gesproken. Ik heb gehoord, dat Maurice een reorganisatievoorstel heeft (telefonisch van Zijlstra), maar ik heb het nog niet ontvangen; maar het lijkt mij zoo, dat Zijlstra heelemaal niet happig is op opheffing. Hij zei mij, dat hij in ieder geval het secretariaat wilde afschaffen, ter bezuiniging. Enfin, ik heb van Maurice nog niets gehoord, en wacht op zijn berichten. Bouws worstelt als een wanhopige, om secretaris te blijven; maar ik heb hem gezegd, dat jij in geen geval na December meer mee wilde werken, als hij secretaris bleef. Ik ben nu weer in een stemming, om medelijden met hem te hebben; als hij secretaris-af zou worden zonder de nieuwe glorie van Indië, zou hij aanmerkelijk geschokt zijn in zijn bestaansbronnen.

Kreeg je mijn brief (over Stirner en zoo) en mijn uitknipsels uit de N. Arnh. Courant? Ik las inmiddels nog een groot stuk over Malraux in De Stem van Tielrooy, die de al te enthousiaste vrienden waarschuwt. Malraux is wel knap, maar lang zoo groot niet, als zijn vrienden denken; hij heeft geen redelijke instelling tegenover den dood etc. etc. Een z.g. objectief stuk van een vent van niets. Eigenlijk in dezelfden geest als Slau, maar dan nog oneindig veel langer en zeuriger. - Stirner valt in zoverre tegen, dat hij niet boven zijn ééne geniale gedachte uitkomt en toch al maar door schrijft. Er komt werkelijk na de eerste 40 pag., die uitstekend zijn, niets nieuws meer; dat bederft het boek. Het heeft niet genoeg concretie, niet genoeg ‘poëzie’, om langademig te kunnen zijn.

In één opzicht spreek ik je volstrekt tegen. De ‘vroolijkheid’ van Nietzsche was niet de wenschdroom van een ziekelijk man. Ik spreek dat uit eigen ervaring tegen; al die vroolijkheid heb ik op precies dezelfde manier aan den lijve ervaren. Of ben ik ook ziekelijk? - Ik bestel de brieven van Nietzsche voor je, laat ze direct naar je doorsturen. Schopenhauer heb ik in een onleesbare Reclam-editie (Stirner trouwens ook), die ik je absoluut afraad; het is ondoenlijk, vooral, waar het minder boeit dan Nietzsche. (Les Pléiades wil ik graag hebben, maar alleen, als je het zelf wilt missen! Anders moet je de brieven als cadeau accepteeren, geld wil ik niet hebben). Angst is gekomen; wil jij het soms eerst hebben? Ik moet n.l. eerst het nieuwe boek van Spengler lezen.

De rommel begint hier een beetje op te helderen. Ik moet vanmiddag op bezoek bij Het Vaderland, kreeg gisteren een oproep om te komen praten.

Hierbij ook vast wat exquis fotomateriaal.

hart. gr. van ons voor jullie je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie