E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [7 september 1933]

Bellevue, 7 Sept.

Beste Menno,

Dank voor 2 brieven en het stuk van Slau. Prachtig! prachtig! Ik begrijp wel wat Slau bedoelt, en waar zijn haat voor den ‘intellectueel’ hem parten begint te spelen, maar zijn stuk is werkelijk weer beneden alles. Hij heeft maar één excuus: dat hij ze zelf als rotwerk erkent. De meest sensationeele ontdekking hier is bovendien nog niet eens dat Malraux geborneerd, maar dat Gisors een Japanner is!

Ingesloten een erratum voor dear Vic. Voor zijn en mijn plezier en instructie. Zorg nu vooral dat het er niet uitgewerkt wordt! Het zijn maar 10 regels.

Je had Bouws ook nog wel kunnen vertellen hoe je zelf over hem denkt en dat je zelf er weinig voor voelt om verder met zijn mythomanie rekening te moeten houden. Ik heb niet het minste medelijden meer met den man. Enfin, zoo is het ook goed. Would to heaven dat Zijlstra + Maurice de zaak in orde krijgen zonder uitschakeling of verzwakking van jouw positie - anders krijgen we in 1934 misschien een Forum Catholicum, met Walschap in mijn plaats en ‘Leyve Vlaanderen’!

Voorloopig veel dank voor Nietzsche's brieven.* Malraux was het met mijn theorie over ‘wenschdroom ziekelijk man’ op slag eens. Jij bent niet ‘ziekelijk’, neen - ik neem dit woord in de meest physieke beteekenis, dat spreekt - maar jij bent dan ook niet aan het dansen toe gekomen noch aan den Uebermensch, maar - nu al - aan de ‘windstilte’. Treffend bewijs voor wat ik zei, als je jezelf in het geding brengt. Ik moet overigens zeggen dat hoe meer ik over deze ziekelijkheid van N. nadenk, hoe werkelijker heroïsch ik hem vind.

Stuur mij Angst als je er zelf mee klaar bent en mét je appreciatie.

Hans Tielrooy en andere voorzichtigen. Het is net als met Vic: in geen enkele kunst hoeft een groot kunstenaar een groot mensch te zijn. Inderdaad, maar ik noem je in een handomdraaien een hoop groote kunstenaars die groote menschen waren, noem mij daarvoor één groot mensch die acteur was of regisseur. Dat Tielrooy de groote schrijvers noeme, die voor hem dan wèl onverdacht groot zijn; je zou wat moois zien!

Ik wou graag een andere photo hebben van jou met Ant, die veel aardiger is dan deze. Jij met een hoed op en en face, Ant en profil, naar jou gericht. Ook graag die bij DEN steen!

Hartelijke groeten van ons 2 voor jullie 2-in-1-heid,

je

E.

* Ik stuur je toch Les Pléiades, maar later; goed?

Krijg ik ook het vervolg van Slauerhoff? Je snapt dat ik brand van verlangen om er nog meer van te weten.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie