E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [25 oktober 1933]

Le Roselier, Woensdagavond.

Beste Menno,

Dit wordt een antwoord in verscheidene deelen, want ik heb in de gaten dat de post er zóó lang over doet, dat het onzin wordt om niet eerst alles af te wachten. Dus over een dag of 3, denk ik, van hier.

Allereerst dus op den brief dien ik vandaag kreeg.

Het artikel geteekend E. de R. in De Nieuwe Pers is voor ditmaal goddank nièt van Bep! Wij kennen het heele blad niet. Ach, ach, waar je al niet den schijn van krijgt in ons ‘vak’. Après tout: misschien is het toch maar beter dat het optreden van mevrouw Naeff het duel tusschen Scholte en jou beslecht. Het wordt me ook tè ingewikkeld om er verder in mee te leven; ik hoor de uitslag wel.

Opinie van Henny: vooruit dan maar. Ik had wel zooiets verwacht. Het overtreft mijn verwachtingen - basta.

Ik zal Dumay overlezen zoodra ik het hier heb. Ik lees nu voor de 2e keer, en na lange jaren, La Chartreuse de Parme. Wil je mij Vie de Napoléon zenden als je ermee klaar bent? Ik heb geen geld om het te koopen en ken maar een onvolledige editie. Heb jij wel de goede? Die is in 2 deeltjes, meen ik, van Le Divan.

Als je bang bent voor beschadiging, laat Ant het dan zorgvuldig gekurasseerd inpakken en verzend het aangeteekend.

Veel benieuwder dan naar je kunstredacteurschap in Den Haag ben ik nu naar de ‘mogelijkheid’ die je zult aangrijpen voor het voortleven van althans de ‘geest’ van Forum. Gr. Nederland, V. Bladen of 3 maandelijksche cahiers van Zijlstra. Het 1e lijkt mij van hier gezien verreweg het beste; het 2e het beroerdste, d.w.z. het kinderachtigste.

Byron kost inderdaad maar fl. 4.50, maar als je 2 mndn. wachten kunt, krijg je het van mij. Of wil je Stols steunen? Het boekje ziet er ook ‘keurig’ uit.

Ik ben ook hevig benieuwd naar mijn petekind Angèle Degroux.

Voor vandaag is dit alles. Maar Bep wenscht hier nog wat te voegen van haar hand. - Over ‘Soekaboemi’: ik zal alles nog eens goed overlezen als het heele boek klaar is, en hoop dan nog hier en daar wat weg te krabben, ik zal dan speciaal op dit hoofdstuk letten.

E.

P.S. Als je na ontvangst hiervan Ducroo nog hebt, stuur het dan gezwind naar Jany, die erop zit te wachten. Ik heb overigens absoluut geen hoop meer over Nijhoff's oordeel. En Henny èn hij willen duidelijk ‘literatuur’.

[E.d.P.-d.R.:] L.M.,

Afschuwelijk dat die heer ook E.d.R. heet. Ikzelf zal ons pas werkelijk beklagen als wij onze broodschrijverij zouden moet onderteekenen, zelfs maar met initialen. Maar helaas, onze (mijn) reputatie is dus nu al niet eerbaar meer? Voor het echter aan deze laatste catastrofe toe is, zal ik nog een beroep probeeren te doen op het WillemKloosfonds.

Ik zou dolgraag in je aanteekenboekje over de kalenderij willen gluren. Je formule voor Céline geeft me er smaak in. Onze vriend Guilloux hier spreekt al met vlijt en behagen over de notarissen; hij voelde zich met dat woord direct zoo thuis alsof hij alle gesprekken in de Feuilleraie had bijgewoond. Het wordt steeds waarschijnlijker dat wij omstreeks Kerstmis in Holland komen (ik in ieder geval), - zien we jullie dan in R'dam? Dag aan beiden, B.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie