Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

24 oktober 1933

R'dam, 24 Oct. '33

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor de toezending van Cantré! Ik had nog geen gelegenheid, het te lezen, maar noteerde al eenige passages over de beeldende kunst in het algemeen, die mij wel leken.

Ik ga Maandag voor eenige dagen naar Eibergen (tot Donderdag) en Zutfen (tot Zondag). 6 Nov. ben ik weer hier.

In de V.Bl.- quaestie is nog veel duisters. Voorloopige besprekingen tusschen Engelman, v. Wessem en mij hadden geen resultaat. Nu is Vic bezig, Zijlstra voor het plan te interesseeren. Maar er staat nog niets vast. Het begint overigens tijd te worden.

Mej. Bolle was gisteren hier. Ik heb een voorloopige afspraak met haar gemaakt, om hier een expositie van de boeken der Forum - auteurs te maken in haar winkel (± 15 Nov.). Tegen dien tijd moet ik een mooi portret en een manuscript van je hebben! Het meisje is zeer actief, lijkt me.

Van Eddy in een heele tijd geen bericht. Het beviel hem eerst niet erg best daar in de eenzaamheid.

Hoe gaat het Truida? Wij zouden wel eens iets van haar willen hooren.

h.gr. v.h.t.h.

tt. Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie