Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

19 oktober 1933

R'dam, 19 Oct. '33

 

B.J.

Dank voor je brief. De daarin vervatte berichten interesseeren mij zeer, zooals je, na ons gesprek j.l. Donderdag, al wel zult aangenomen hebben. Ik zou, gegebenen falls, het redacteurschap van G.N. zeker niet verwerpelijk vinden. Maar met mevr. Couperus lijkt het me een onding! (Wat doet dat mensch er trouwens in!). Gaat deze dame eruit, dan zou ik zeker voor de combinatie voelen, omdat wij dan de meerderheid hebben en er practisch kunnen regeeren.

Ik zou echter in geen geval een redacteurschap van beide tijdschriften ambieeren. De V.Bl.- combinatie is een noodschot, en het is nog niet zeker, of het wel afgaat; vooral financieel lijkt me de basis uitermate onzeker, terwijl het nog zeer de vraag is, of ‘de dames’ toe zullen stemmen in een behoorlijke uitbreiding van het aantal pagina's. Nader nieuws heb ik nog altijd niet. Hoe het ook zij, ik zou liefst zoo spoedig mogelijk vastigheid hebben inzake de G.N.- affaire, om, als het eenigszins kan, tot zoolang mijn beslissing inzake de V.Bl. aan te kunnen houden.

Het bericht aan Pannekoek heeft in zooverre voor mij een vervelend staartje gehad, dat het m.i. door jou wat al te praematuur is gelanceerd. Want nu stond er nog niets vast, zoodat Vic mij woedend opbelde over dat bericht in het Vad. en ik mij, gebonden door jouw brief van Maandag, van den domme moest houden over de origine van het bericht. En nog dien zelfden middag verklapt Pannekoek aan Vic, dat het via jou van mij kwam! Tableau! Het was erg vervelend. Maar maak er den goeden Pannekoek in geen geval een verwijt van! Ik zou hem in geen enkel opzicht iets willen kwalijk nemen. - Practisch kan het bericht alleen in zooverre hinderen, dat de onderhandelingen er door bemoeilijkt worden.

Van Eddy bericht, dat hij in S. Brieuc is geïnstalleerd.

Ik hoop, dat je dien armen Varangot toch een beetje zult willen protégeeren. Hij is inderdaad verre van amusant - maar hij heeft m.i. een kern, die wat waard is.

Gaat het Truida goed, in pershuis en andere kringen?

Veel hart.gr., ook voor Aty en haar, en van Ant

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie