J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

19 oktober 1933

19 oct. '33

 

Beste Menno,

Gisteren had ik een lang onderhoud met Warendorf, de uitgever van Groot Nederland. Hij moest mij hebben over een geheel andere zaak, maar vanzelf kwam het tijdschrift ter sprake. De uitgevers zijn zéér ontevreden met de gang van zaken. Ze zijn van oordeel dat Coenen het tijdschrift verwaarloost en slechts gebruikt om een paar protégées aan honorarium te helpen. Ze zien in, dat nù het oogenblik gekomen is om van GN een behoorlijk tijdschrift te maken, nu er feitelijk geen enkel goed zuiver litterair tijdschrift bestaat, als Forum weg is. Ze zouden het liefste zien, dat Mevrouw Couperus bedankte en dat jij daarvoor in de plaats kwam. Wil Coenen dat niet dan zullen ze voorstellen om er twee nieuwe redacteuren bij te nemen, dus een red. van 5 i.p.v. 3.

De vraag is nu maar hoe zal Coenen op die voorstellen reageeren? Want hij begrijpt heel goed, dat het dan uit is met het nepotisme. Wanneer hij weigert, hebben de uitgevers nog als middel van druk de bedreiging van het tijdschrift te staken. Zullen zij dat middel gebruiken???? Het is een feit, dat zij heel goed inzien, hoe, na nog twee jaar van dit artistiek beheer, GN er onherroepelijk uit ligt. Er zal dus alles gedaan worden om het blad te redden. De volg. week schrijven de uitgevers C. om een onderhoud. Door hen en mij zal alles gedaan worden, wat mogelijk is om jou er in te krijgen, maar er is van het resultaat der besprekingen nog niets te zeggen. Alles hangt af van C. Denk er vooral om dat dit geheim en strikt geheim is, omdat Coenen vooral niet de indruk mag krijgen dat er gecomplotteerd is. De heele actie gaat van H&W uit, die er dan na de bespreking met C. mij in zullen halen, waarna ìk een oordeel zal geven. Luidende dat het noodzakelijk is, om GN zoo snel mogelijk grondig te herzien, wil men het tijdschrift in leven houden.

Ik had Varangot hier. Inderdaad een stuntelige jongen, maar niet ongeschikt. Van Eddy heden een opgewekt bericht.

Verder geen nieuws.

O ja, voer toch, alsof er geen vuiltje aan de lucht is, de eventueele onderhandelingen met De Vrije Bladeren, want de uitleg van GN is te dubieus om er een andere mogelijkheid om te laten schieten.

Laat eens iets hooren.

Veel liefs voor beiden, geheel je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie