J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[16 oktober 1933]

Maandag

 

Beste Menno,

Ik was erg blij dat je gekomen bent. Dat uitstapje naar Brussel heeft Eddy namelijk zichtbaar goed gedaan. Wij hadden tal van prikkelige correspondenties gehad, met allerlei misverstanden; Timmers Verhoeven begon een beetje te sputteren etc. Door zijn komst zijn alle wolken verdwenen, hetgeen hem veel rust geeft, terwijl jouw aanwezigheid hem oprecht plezier deed. Hij gaat nu in een zoo goed mogelijke conditie naar Saint-Brieuc.

Ik heb volgens afspraak Pannekoek een voorloopig bericht over Forum verstrekt, hem op het hart bindende, dat hij het van jou noch van mij weet. Mag ik je nog eens dringend verzoeken om die drie gedichten in dit nummer mede te nemen. Ten eerste stel ik er prijs op om ze, waar het actueele liederen zijn, heet van de pan te publiceeren; en ten tweede wou ik voor het slotnummer graag een stukje proza sturen. Doe nu een oude vriend van ‘Forum’ dit laatste plezier. In ruil voor de gedichten van Van Nijlen en Binnendijk, welke ik je afstond! Wat zei Dick??? Mag ik dus op spoedige proef rekenen, n'en déplaise Roelants christenziel en pangermaansche sympathiën, n'en déplaise ook Everards ordezin en organisatiedrift.

Ik verwacht morgen het bezoek van de uitgever van Gr. Nederland die ik zal spreken over de toekomst. Je hoort het dadelijk wanneer dat tot eenig, zij het dan niet direct, resultaat heeft geleid.

Hier is verder geen nieuws. Truida is een prettige, rustige huisgenoot en zij maakt het best.

Heel veel liefs van huis tot huis, steeds gaarne

je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie