Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

15 oktober 1933

R'dam, 15 Oct. '33

 

Beste Jan

Gisteren hebben Dick en ik je ‘Bruine liedjes’ nog eens à tête reposée herlezen en zijn tot de conclusie gekomen, dat no.2. eigenlijk slecht is, althans in vergelijking met de beide andere. Te veel ‘in den volkstoon’, en daarbij te weinig ‘Greshoff’, eigenlijk te faciel. O.i. zouden 1 en 3 er door bedorven worden. Voel je er voor, dat we alleen 1 en 3 in Nov. plaatsen? Ik heb in ieder geval die verzen vast naar Bouws gestuurd en doe 2 hierbij in, opdat je zelf beslist. Ben je het heelemaal met me oneens, stuur het dan weer terug.

Het was gezellig in Brussel! Hoop op spoedig wederzien lenigt onze smart. Het vers van Dick zal ik ook nog in het Nov.-no. trachten te persen.

h.gr. v.h.t.h.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie