Briefwisseling Menno ter Braak - J. Sternheim

J. Sternheim
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 22 juni 1939

Amsterdam, 22 Juni 1939.

 

Den WelEdZeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Den Haag

 

Zeer Geachte Heer,

Weinig gebeurtenissen hebben in mijn omgeving zooveel voldoening gewekt als Uwe handhaving bij ‘de krant’.

De moed en de overtuiging waarmede U de strijd gevoerd hebt, zal voor menig zwakke broeder een aanmoediging kunnen zijn, overeind te blijven.

Voor de enkelen onder ons, aan het toneel, die ten rechte of onrechte zoo vaak in strijdpositie moesten staan is de gunstige afloop, een verrassing geweest.

Wellicht wordt dit de aanvang voor een kentering die wij al te zeer behoeven.

Met beleefde groeten

J. Sternheim

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie