E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [2 december 1933]

Parijs (16e), 19 rue de l'Yvette

2 December.

Beste Menno,

Gisteren hier gekomen en je brieven gelezen; ook de Helman gevonden, die misschien erg meevalt. Daarover later.

Dit gaat in haast, omdat we nog van allerlei doen moeten en zonder geld zitten. Wil je ervoor zorgen dat het honorarium van Forum direct verzonden wordt? Bep had erop gerekend dat we het nog in Bretagne zouden ontvangen, zooals zij jou gevraagd had. Wij hebben nu wat van de Guilloux moeten leenen om hier te komen.

Wat de Forum-kwestie betreft: mijn ‘sabelgekletter’ is vnl. ergernis over de m.i. totaal verkeerde ‘politiek’. Ik heb alle vertrouwen in je, maar mijn idee dat je dupe gaat worden van de combinatie houdt stand, en Gr. Ned. was in ieder opzicht wenschelijker geweest, ondanks Coenen, de portefeuille en de oude dames. Maar ik ga de boel niet overbeginnen. Denk het ‘sabelgekletter’ weg (mijn bedoeling was nooit jou te bestrijden, maar wat van het nieuwe Forum worden kan, ondanks jou) en je hebt nog altijd al mijn bezwaren. Het heeft met de ontroeringen van Jan Gr. niet zooveel te maken als je denkt; het sluit geheel aan bij wat ik je in mijn 2 vorige brieven schreef.

Ceci dit, als jij vindt dat ik je dupeer door me terug te trekken, zal ik natuurlijk blijven. Je deed goed met je epitaaph dus toch te publiceeren; hoofdzaak is trouwens dat jij weet hoe ik ertegenover sta. Wat mijn verdere gevoelens als medewerker betreft, laat ons het er nu maar op houden dat de fameuze ‘toekomst’ beslissen zal wie gelijk had: jij of ik. - Je zegt ook zoo rustig: ‘Dan ga jij of ik in Gr. Ned. zitten’; maar als ik in aanmerking kwam deed ik het nu, niet na een jaar knoeiproef. Je tactiek in de verovering van Gr. Ned. is, laat ons zeggen: erg onnapoleontisch. Maar tant pis, de zaak is nu zooals ze is.

Over de verdere compromissen van het leven later meer. Je houding tegenover het tooneel lijkt me nl. onhoudbaar. (Nu juist niet vanuit een ‘verwend’ oogpunt.) In je eigen belang zou ik je willen aanraden die te wijzigen, hoezeer ik je houding in dit eerste conflict natuurlijk toejuich.

De zaak die voorloopig voor mij het zwaarst is gaan tellen is deze: hoe verdien ik het noodige kostgeld voor Gille en blijf ik toch doorwerken aan Ducroo? Tot dusver is de heele Ducroo één luxe-artikel geweest, en de 2 verhaaltjes die nu in Forum hebben gestaan, hebben nog lang niet de typ-kosten goedgemaakt. Jan schrijft dat hij zijn best zal doen om Coenen dat ding aan te praten, maar met jou naast hem was het een uitgemaakte zaak, nu is er alle kans op weigering. Jany wil alleen (bijna bijwijze van gunst) 2 hfdstn. die hij de minst slechte vindt. In het nieuwe Forum - ik wil dit voortaan onder ons het N.H.F. noemen (= Nieuw-Half-Forum) is er geen sprake van om ook maar de helft van ‘Indië’ onder te brengen, al liep deze ‘roman’ het heele jaar. Slotsom: ik ben ‘geklut’ met de publicatie van Ducroo en zal mij met allerlei rotzooi moeten bezighouden, als Coenen neen heeft gezegd. Enfin, ik heb nog een kleine kans.

Het boek gaat heeten (dit definitief): Het Land van Herkomst. Alles; niet alleen de Indische mémoires apart.

Over het huisgezin waarin we terechtgekomen zijn, binnenkort meer. Er is wschl. veel pittoresks te vertellen.

Ik ga nog behoorlijk op de ‘rest’ van je brieven in. Hartelijke groeten, ook van Bep en voor Ant,

een hand van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie