Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, [1 december 1933]

R'dam, Vrijdag

 

Beste Jan

We komen met de Pullmann. Er is eenige kans (ik heb nog geen definitief bericht), dat ik eerst even met ‘de Vlamingen’ moet praten, maar dat zal je, hoop ik, als het doorgaat, niet beletten om te komen afhalen. Ik heb om dat onderhoud verzocht op Zaterdag, om den geheelen Zondag in ieder geval voor de vriendschap te kunnen reserveeren.

Wij verheugen ons zeer op het bezoek, al hangen die twee lezingen er dan ook bij. Sub specie aeternitatis kunnen we dan nu ‘de toestand’ nog eens bespreken en verder ons verheugen in het genot van verwantschap en wat daarmee alzoo samenhangt.

hart. en tot morgen

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie