J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

27 november 1933

Brussel, 27 November, 1933

 

Beste Menno,

Zoo juist komt je brief binnen. De zaak met Eddy heb ik al geregeld en ik zou je willen voorstellen er vooral niet al te zwaar op in te gaan, misschien zelfs heelemaal niet. Ik heb hem drie brieven geschreven en hij is nu volkomen van de zaak op de hoogte, hij betreurt het evenals ik dat het zoo geloopen is en hij gelooft even als ik dat je in ‘Groot Nederland’ beter werk had kunnen doen dan in ‘Forum’ in zijn nieuwe gedaante, maar dat zijn tenslotte theoretische beschouwingen. Van een redactieplaats in ‘Groot Nederland’ voor Eddy is geen sprake omdat ik daar, als ik dat zelf zou willen, Coenen nooit toe krijgen kan en van een polemiek of een vijandige houding tusschen ‘Forum’ en ‘Groot Nederland’ kan al evenmin sprake zijn: ten eerste omdat ik dat persoonlijk niet wil en ten tweede omdat dat onpolitiek zou zijn met het oog op de toekomst.

Schrijf dus in een zeer kalmen, verzoenenden geest naar Parijs, de zaak is nu volledig erledigt en door een polemiek met Eddy verandert niets, zoodat deze volkomen nutteloos is. Vergeet niet dat Eddy het altijd goed meent.

Tot Zaterdag dan, ik ben aan het station. <Pullman>

Met veel liefs van huis tot huis,

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie