E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [5 december 1933]

Parijs, 5 Dec.

B.M.,

Dank voor je ijlbrief. Hij kwam goed van pas, want wij zitten zonder geld, en Malraux, die ik gisteren zag en die een vliegtocht naar Mareb gaat maken (onbekend gebied in Afrika ergens) zit ook erg krap. Ik noteer desalniettemin dat ik je fl 32. (fl. 25 + fl. 7) schuldig ben.

Het huis hier is erg gehoorig, de Russen kletsgraag en onvermoeid op dat gebied, de kamer niet erg vrij. Alles bijeen verdomd vervelend en vol ongerief, allesbehalve prettig voor het werk. Wij blijven hier vast niet lang.

Hierbij een stuk over Hamlet dat ik in Bellevue schreef en tot ‘essay’ opkalefaterde. Als het je goed lijkt, kan het misschien in Forum.

Jany is uit De Gids, altesamen met Pom (dit is geheim, ofschoon Jan het weet van Van Kampen), en wie hen vervangen zal is onbekend. Wschl. Buning. Dit wil zeggen dat mijn laatste kans om zelfs een paar stukken van Ducroo in dat blad te krijgen verkeken is.

Later meer. Hart. groeten van je

E.

Parijs, 5 december 's avonds.

Beste Menno,

Ik ben sinds 2 dagen totaal beneden nul. Ik heb hoofdpijnen en kom niet tot denken, laat staan tot schrijven. Het gekakel hier in huis is ook weinig bevorderlijk daarvoor. Ik moet al 3 dagen een bespr. maken voor Vic van M. Godeau marié (het laatste boek van Jouhandeau) en niet alleen kan ik niet meer in dit boek lezen, maar als ik probeer te formuleeren wat ik er al van weet, vind ik alleen een gat in mijn hoofd. Bep is ook erg terneergeslagen door deze kamer en door den toestand. Met het geld dat vanmorgen van jou kwam, hebben we gelukkig Guilloux kunnen terugbetalen. - Ik schreef uit een café hier in de buurt een noodbrief aan Jan, om te vragen of hij niet een baan voor me krijgen kan bij het blad van P.G. van Hecke, Vooruit. Het is een communistische of socialistische belgische krant, in de Nederlandsche tale. Als het mij een basis oplevert vind ik dit al prachtig en word desnoods communist of socialist. Als ik maar uit deze voorloopigheden kom en uit het gewerk aan Ducroo voor niets. - Coenen komt 8 en 9 Dec. bij Jan logeeren. Neemt hij Ducroo niet, dan schei ik er ook absoluut mee uit en begraaf het boek tot ‘betere tijden’. Ik verdom het zóó. Het is mij te armeschrijverachtig; weltfremd en gelukkig zijn ziel te mogen verpatsen voor 350 pop, cash down en en-bloc. Van Kampen kan dan verrekken en Querido erbij en de Nederlandsche literatuur ook. Als Ducroo goed is, is het over 10 jaar nog goed; - tenminste wat er echt goed aan is; de definitieve vorm om het te ‘presenteeren’ vind ik dan ook wel.

Ik kreeg opeens een briefje van Danny Bolle (een alleraardigst meisje, dochter van den uitgever Bolle van ‘de zolders kraken’); zij is bezig haar boekenzaak te reorganiseeren en begint met een tentoonstelling van Forum-medewerkers, daarin bijgestaan door Zijlstra en jou! Ik antwoordde haar direct en heb haar gevraagd of zij mij gebruiken kan voor de reorganisatie. Misschien wil ze weer boeken uitgeven; anders is ook de boekhandel mij best. Als ik Ducroo opzij smijt, wil ik me ook voor alles spannen dat zich aanbiedt. - Als het met de zaak Bolle iets worden kan, kom ik eerder in Holland en kom dan bij je logeeren, als dat gaat. Ik ben ziek en zat van de huidige situatie, dat is het duidelijkste van alles. Dat gepruts met Ducroo begin ik te beschouwen als het voorrecht van de kunstenaarslammenadigheid. Als ik Multatuli was, had ik de Havelaar neergepend binnen één maand. Ik ben allerminst Multatuli, dat is nu ook uitgemaakt.

Als ik in Holland kom en het met Danny Bolle niet lukt, wil ik elders probeeren: bij Querido en zoo. Kan je mij in dat geval een 30 pop leenen om te kunnen ‘circuleeren’? Ik ben van plan mij overal in persoon te ‘presenteeren’; als het dan nog niet gaat, kom ik misschien weer in een nieuwe phase van berusting. Op het oogenblik ben ik alleen opgevreten en machteloos tegelijk.

Excuseer dit schrijven en meld of ik terecht kan. Ook of je mijn Hamlet-stuk gekregen hebt en plaatsbaar acht.

Hartelijke groeten, ook aan Ant, van je

E.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie