Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande

Rotterdam, Dinsdag [5 december 1933]

R'dam, Dinsdag

 

Beste sGr,

Hierbij de kroniek, ditmaal over de honderd dichters. Het spijt mij erg voor Jan, dat ik het boek niet beter kan beoordeelen, maar ik ben in zekeren zin ook blij; omdat ik nu tenminste duidelijk kan laten blijken, dat ik geen ‘vriendjes’ bevoordeelen wil, als ik hun werk niet kan goedkeuren. Schrijf mij eens, hoe je over mijn critiek denkt.

Voor de proef: ik ben Woensdag en Donderdag in Zutfen, Donderdagavond weer in Rotterdam! Adres in Zutfen: Rozenhoflaan 2, bij ds. Faber.

Er is zaterdag zeker comedie? Voor mij bedoel ik. Moet ik naar ‘Krontjong’ of naar [Laseur] c.s.?

Veel hartelijks van

je M.

 

Ik had nog wat over George willen maken, maar ik was op. Gelukkig, dat ik over twee weken van mijn andere baan af ben!

Groeten ook van mijn vrouw.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie