Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 6 december 1933

R'dam, 6 Dec. '33

Beste Eddy

Prettig, dat je het geld goed kon gebruiken. De duiten van die heeren van Het Vad. hebben nu tenminste een nuttig effect. Inmiddels heb je zeker ook wel de offeranden aan Sinterklaas ontvangen, den eenigen heilige, waar Ant fanatiek op gesteld is.

Ik moet weer kort antwoorden, want de heer George is dood en wacht op een meditatie in Het Vad. mijnerzijds (schijnt het, te oordeelen naar de begeerigheid van Schilt naar die meditatie). In het algemeen: ik kan je zeer aanraden, hier persoonlijk te gaan rondreizen bij diverse menschen. Je weet nooit, wat uit een mondeling gesprek voortkomt, terwijl brieven gewoonlijk niets helpen. Je kunt hier logeeren en geld voor de reis leenen naar behoefte. Blijf hier desnoods een dag of veertien, en probeer alles, want deze ‘voorloopigheden’ lijken me op den duur onhoudbaar. Kan Bep niet probeeren, hier fransche privé-lessen te geven? Die zijn zeker wel te krijgen en het betaalt ƒ 5 p.u. - Ik zal natuurlijk zooveel als ik kan van je in Forum drukken, maar die mogelijkheid blijft altijd maar een ‘zijlichtje’. In Jan. in ieder geval de verhalen. Hamlet heb ik nog niet gelezen, maar waarom zou het niet goed zijn, goed voor Forum in ieder geval, meen ik. Later daarover meer.

Mijn eigen zakenprobleemen zijn inderdaad minder dringend dan deze. Het compromis in de journalistiek is niet heelemaal te vervangen door een ‘erop los flodderen’. Daartegen zou, ook bij jou, zich iets essentieels blijven verzetten. Het gaat b.v. niet, om een stuk te prijzen, dat je door alles heen verrot vindt. Over de acteurs: ja, dat zijn zulke kwallen, dat ik hen in hun kwalligheid gemakkelijk kan bepluimen met ‘goed spel’ etc. etc. Ook daarover mondeling.

Waarom gaan al die lieden uit De Gids?? Het is een exodus! Gisteren de bloemlezing Kent Uw Dichters! (uitroepteken) van Jan en Pan gelezen. Eigenlijk even belabberd als N. Gel. en Prisma; en ik heb dat in de kroniek van a.s. Zondag, hoezeer het mij voor Jan ook spijt, moeten vertellen. Eerlijk gezegd, alleen de keuze is goed; voor de rest is deze stalenverzameling even misleidend voor het publiek als de voorgangers.

Dit in der haast. O George, waarom stierft gij op dit ongelegen moment?

Denk eraan, dat Ant nog altijd haar ‘stukje’ in petto houdt! En denk daarbij niet aan terugbetalen en zoo; dat komt wel, of niet, geld is tusschen ons geen factor, hoop ik! hart. gr. van ons beiden voor jullie beiden

je

M.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie