E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [23 april 1934]

Parijs, 23 April.

Beste Menno,

Je bezorgt me schrik op schrik. Wat is dàt nu weer voor sadisme van de heeren van Het Vaderland? Ik vind dat ze je op den duur wel èrg duur voor je salaris laten betalen. Maar ik zoek naar een middel om je te helpen. Mijn geheugen laat me hier nl. geheel in de steek: ik moet anecdoten kennen, maar kan ze zoo niet terugvinden, ik moet er bij toeval op worden gebracht. Het is net als met mopjes vertellen: ik vergeet alle mopjes, tot er opeens iets ‘verwants’ in de loop van een gesprek komt! - Maar bovendien, zou ik je zoo toch maar heel slecht kunnen helpen. Ik zal Malraux en Pia vragen of er niet een collectie anecdoten bestaat, die je gewoon voor je blad kunt overschrijven; dat is toch de eenige manier om er niet idioot bij te worden. Vraag Henri Mayer eens! Anders vind je in de Bibliotheek misschien iets - of in oude jaargangen van tijdschriften en kranten met dgl. rubrieken. Ook uit Les Nouvelles Littéraires kan je wschl. heel wat halen; verder uit soortgelijke Amerikaansche, Engelsche, Duitsche bladen. Henri M. kan je hierin werkelijk van dienst zijn. Maar Het Vaderland is gek.

Als ik hier eerstdaags een boek of tijdschriftnr. met zulke dingen kan bemachtigen, gaat dat direct naar je toe. Een collectie van Les Annales misschien, ik zal kijken.

Als je nog een geb. ex. missen kunt, graag. (Van de Politicus.) Maar alleen als heel erg ‘als’... Op zichzelf vertrouw ik het grijze kaftje wel. Aan wie heb je je auteurs - exx. gezonden? Dit interesseert me!

Een apart nr. van Forum is een goed idee, maar de bijdragen moeten dan over de heele lijn prima zijn, en liefst niet alleen door Forum-krachten. Noodig een paar ‘geleerden’ uit bijv. Ik heb ergens achterin mijn hoofd het idee om een erg goed stuk te maken, waarin ik Mussolini èn de collectieve instincten van jong-Holland tegelijk zou willen afdoen. Maar mijn vertaling abrutisseert me nog te veel. Alles als ik naar Grenoble geweest ben: vóór 15 Mei ben ik geen mensch. (En als je dan nagaat hoe zoo'n Loenatsjarsky gewerkt heeft! - zie D.G.W. van deze maand.)

Misschien is Last nog niet in Holland terug.

Dank voor ‘tableau d'appel’ in onze sprake. ‘Points d'ignition’ hoeft niet meer, schreef ik je al. En panopt. is geschrapt. Ik geloof dat ik geen woord meer over tooneel zal vuilmaken: tenzij misschien als ik La Cond. Humaine door Meyerhold heb zien opvoeren!

Hartelijke groeten en sterkte voor je beleedigende taak. Het beste voor Ant! Je

E.

Als je naar H. Mayer gaat, wil je hem dan vragen of hij niet probeeren wil die 3 boeken van me op Holl. en in halfleer gebonden te verkoopen, die Bep bij je gebracht heeft?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie