E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [16 november 1934]

Parijs, 16 Nov.

B.M.

- Hierbij je brief aan S. terug. Ik heb niet gelezen wat hij je schreef, maar dit alles lijkt me zoo wel èrg serieus! Het is m.i. heelemaal geen ernst van S. als hij zegt dat hij aan De Stem wil meewerken; hij zit meer dan hij weet aan Forum - en zelfs aan Zijlstra - vast; 2e behandel jij hem alsof hij grootaandeelhouder was. Als hij wèrkelijk uit Forum gaat en in De Stem wil publiceeren, zijn wij toch niet op slag onteigend en afgemaakt? - Maar ik denk dat een gesprek tusschen jullie dit wel ‘opruimen’ zal, zooals je zelf schreef.

Eén ding begrijp ik niet: gesteld dat S. aan Vic schrijft wat hij van hem als redacteur denkt en dat Vic dan zijn ontslag neemt - wat heb jij er dan verder mee te maken en waarom moet je je zoo ‘collegiaal’ gedragen dat je dan ook aftreedt? Dit lijkt mij nu eens donquichoterie inzake ‘collegialiteit’!

Wij zijn er niet zeker van, Bep en ik, dat wij 8 kolom per maand kunnen leveren, althans vooreerst. Bep zal Schilt daarover schrijven, maar deze beslissing wschl. wat uitstellen.

Het arabische schrift is iets zoo afschuwelijks, dat ik alles opzij zou moeten zetten als ik mij dat nu meteen eigen wilde maken. En Ducroo gaat voor! Ik heb mij dus een perzische grammatica en themaboekjes aangeschaft, en houd die dingen op mijn manier bij, maar ga nu eerst - in Dec. of eind dezer maand - voor 3 weken naar St. Brieuc om daar alléén aan Ducroo te werken. Eerst als dat boek af is, zal ik mij weer vrij voelen.

Later meer. Schrijf je me nog over wat je stoorde in mijn vertaling?

Hart. groeten van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie