Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 26 november 1934

den Haag, 26 Nov. '34

Beste Eddy

Dank voor je brief, en vooral voor de voortreffelijke gedachtenzorgen aan mijn Boucher-bundel [zou Kroniek van den Aanval een titel zijn?] besteed! Je stelt het dilemma volkomen juist; het moet geen verzameling Spijkers met koppen worden, in geen geval. Ik begin ook steeds meer over te hellen naar een representatieven bundel, in jouw geest. Maar dan wordt de vraag: wat is hier representatief? Een al te ‘historisch’ criterium wil ik ook in geen geval aanleggen. Ik zou b.v. denken aan dezen inhoud:

(Over Adwaita?)
1 Ondergang. (niet Het Schoone Masker; is onleesbaar)
2 Waarom ik Amerika Afwijs
3 De Wegen
4 Huizinga voor den Afgrond
5 Prisma of Dogma
6 Het Opium der Vormen
7 Verdediging van de Middeleeuwen
8 De Moderne Ketterjager
9 Een Studie in Schaduw
10 Het Schrijverspalet
11 Paapsche Sympathieën
12 Dionysos en Pentheus
13 ‘Geest’ en ‘Vrijheid’
14 Einstein

Dit dan als absoluut zeker fundament. Ik heb voorts uitgezocht allerlei dingen, die in aanmerking komen: panopticums en kleinere stukken uit Forum, Naar een Concertgebouw v.d. Filmkunst (afscheidsartikel uit Filmliga), verschillende stukken uit de N.R.C. over Spengler, Nietzsche, het stuk over Anthonie uit de V.Bl. De hoofdmoeilijkheid is voor mij: het panopticum. Ik wil daaruit bij nader inzien maar heel weinig nemen; maar ik vind de schifting uiterst moeilijk. Zoo bladerend zou ik b.v. wel willen nemen: Eckermann met Eckermann, Hitler Ebenbild, Psychologie van de caricatuur, Mysterie v. Leidschendam, Horst Wichmann, maar niet: Prijs vh. Bloemlezen, Wassermann en Sammlung, Moralisten als Don Quichotes, Links gerichte Collectief, Braaf, Goedaardig en Weerloos, de Oud-Helden, Tyranny verdrijven, Dubrovnic etc. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Het is natuurlijk mogelijk om, na eerst de groote stukken te hebben gegeven, deze dingen als journaal aan elkaar te werken met onderkopjes. Daarbij zouden dan ook fragmenten uit een enkel krantenartikel kunnen worden ondergebracht. Maar het lijkt me in ieder geval gewenscht, de groote stukken in hun geheel (ev. met een enkele wijziging) te drukken en te herdrukken. Gemakkelijk is deze samenstellerij nog lang niet! Schrijf me vooral, als je nog ideeën krijgt. En vooropgesteld: in geen geval Spijkers met koppen!

Practisch dus dit: ik zou het prettig vinden (en waardevol voor mijzelf) als je je opinie over deze bovenstaande keuze gaf, en ev. amendementen; en tevens (als je tijd hebt!), als je de panopticums nog eens doorleest voornamelijk met het oog op het journalistieke element, dat ik er geheel uit wil houden. Ik zou daarom alle panopt. wel willen laten vervallen, als ik toch niet achteraf dacht, dat er wel iets aardigs bij kon zijn. Als ik maar eenmaal het juiste principe heb, heb ik er graag wat moeite voor over om het ‘journaal’ samen te stellen! Natuurlijk moet ik ook rekening houden met de 15 vel, waarvan dan nog een paar pagina's voor een bibliographie afgaan. -

Ik belde Nijgh op voor het ingen. ex. Carnaval. Het is misschien al naar je toe. Stuur het dan dus even naar mij op.

Waarom zou je voor een nummer van den volgenden jaargang niet over Nijhoff schrijven? Dit panopt. is toch maar een kleine ‘uitval’.

Het verhaal van v. Schendel is prachtig! Maar ik vond hem bij onze eerste kennismaking laatst ook bijzonder sympathiek en zonder eenige litteraire humbug. Zijn verhaal De Opsnijder (dat je onder het ‘emigrantencomplex’ zult vinden) vind ik trouwens weer een uitmuntend staaltje van zijn vertelkunst.

Hierbij de brief van Querido terug. 's Mans toon wil mij toch altijd nog maar niet bevallen. En dan (terugzenden!) een ‘antwoord’ van Albertine Draayer-de Haas op de enquête, dat ik geweigerd heb. Het is onthullend voor het kletspeil van dit soort madammen.

hart. gr. voor jullie beiden, ook van Ant,

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie