Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, [25 januari 1935]

den Haag, Vrijdag

Beste Eddy

Zooeven je briefkaart, waaruit blijkt dat je griep toch geen hinderpaal voor de reis is. Ik zou het nu zoo willen inrichten, dat wij zooveel mogelijk voor elkaar ‘beschikbaar’ zijn gedurende den tijd, dat jij hier bent, of ev. ik in Brussel. Maandag moet ik iets voor de preek lezen, 's avonds première; en Dinsdag moet ik de preek in quaestie schrijven. Het beste komt mij dus uit, als je b.v. Woensdag en Donderdag hier komt; maar als je dat te laat is, kan ik natuurlijk probeeren Maandag of Dinsdag zoveel mogelijk tijd vrij te maken. Je zoekt het dus zelf maar uit. Ev. kom ik naar Brussel, maar ik weet nog niet op welke avonden er de volgende week een première is. - Onze logeerkamer kan met een electrisch kacheltje verwarmd worden; dat staat natuurlijk niet gelijk met centrale verwarming, maar het gaat toch best, denk ik.

Met dezelfde post kwam er ook een briefje van Jan, die mij in Brussel verwacht. Ik zou werkelijk dolgraag komen (o.m. ook om iets van zijn ervaringen aan de Sarre te hooren), maar in deze seizoenmaanden kan ik zooiets nooit lang van te voren afspreken. Dus laten we alles van de eventualiteit laten afhangen.

Ik vergat je nog te schrijven, dat ik Bep's panopticum dadelijk liet zetten. Zij zal er nu al proef van hebben.

Gisteren bracht ik De Pantserkrant bij Zijlstra, ter lezing. Wil hij het ding uitgeven, dan des te beter. Het idee Forum is ook niet slecht. Want ik heb absoluut geen zin in de visites bij de cabotins.

In ieder geval geef ik het pseudonymaat maar vast op. Vertel het dus ook maar aan Jan en eega. Ik zou trouwens ook zijn opinie als ‘dramatisch adviseur’ graag eens hooren.

Het kost me veel moeite in mijn artikelen te schiften voor Het Tweede Gezicht. Allerminst omdat ik alles wat ik schreef zoo voortreffelijk en vereeuwigenswaard vind; maar omdat de overgangen zoo onscherp zijn en ik tenslotte ook in de krantenstukken telkens ‘mezelf’ met het tweede gezicht terugvind. Maar ik neem heel weinig uit de kranten.

Laat ons dus gauw even weten, hoe je jouw of mijn reis bij voorkeur regelt. Veel hart. gr. aan de Greshoffs, ook van Ant, en voor jezelf veel hart. van ons beiden,

je

Menno

in haast.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie