E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 2 februari 1935

Parijs, 2 Febr. '35

Beste Menno,

Ik denk met genoegen aan ons samenzijn terug; ik had ditmaal heelemaal niet het ‘remmend gevoel’, dat ik soms wel eens met je heb. Het is ook net of we ergens toch wel tot resultaten gekomen zijn, al was het alleen maar op het punt dierlijkheid-intellectualiteit. Maar ik ben op één punt enorm stom geweest: dat ik heelemaal vergat je te vragen hoe dat zoenverhaal van Bartling was!

Bep stuurt je gelijk hiermee een kklein boekje over Nietzsche, van Valéry. Er staan alles bij elkaar misschien wel 2 regels in, die je eens zou kunnen citeeren in de krant.

Ik heb half-en-half lust om Kuyle's stukje over het drentelen van Engelman in een panopt. stuk te behandelen en er dan bij te zeggen hoe'n katholiek kklein ploertje hij is. Werkelijk ‘ploertje’ zetten, voor dit keer. Kan dat niet? Het is misschien te laat? Vraag Jany anders mij dat stukje te bezorgen dat hij gecopieerd heeft. Of wordt het zoo al te pijnlijk voor Claartje. Het stuit mij tegen de borst, te denken dat fluimen als Kuyle van zùlke bedenkingen profiteeren, en dat ze dat weten ook!

De Grave was niet ‘verleugend’; bleek daarvoor te eenvoudig. Hij is overigens katholiek (gebleven) en bidt. Maar met dezelfde onverschilligheid van altijd, want een ‘katholieke jongen’ is hij allerminst; wat een katholiek gemoed is leer je in Indië niet kennen, 2 weken in Utrecht zijn dan 10 × rijker dan een heel tropenbestaan.

- Toch weet ik niet of De Grave je ‘liggen’ zou; zonder gevoelsbanden is hij wschl. toch een veel te gewoon mensch en veel te on-intellectueel voor den - let wel! - ongewonen, want hyperintellectueelen ‘zakenman’ die jij bent (Ter Braak en niet Wijdenes!)

Ik heb erg veel te doen en laat het hier dus bij.

Heb met stijgend ongenoegen aan Bordewijk teruggedacht. Aardig, maar tenslotte minderwaardig toch ook, hoort niet bij ons (jou, Vestdijk of mij) voor mijn diepere gevoel!

Hartelijke groeten van je

E.

[E.d.P.-d.R.:] Zou het je mogelijk zijn zonder veel extra moeite de litteraire Gidsen* door te zenden die je op de krant ter inzage krijgt? Ik wil die lieden het abonnement niet gunnen en anderzijds is het voor mij wel nuttig omdat ze nieuwe engelsche uitgaven aankondigen. Maar het geheel is van weinig belang; dus als er maar eenig bezwaar aan verbonden is, zij het alsof mijn vraag niet geklonken had...

Veel hartelijks voor jullie beiden

je Bep

* [E.d.P.:] zij bedoelt: van Colmjon en Verbraeck!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie