Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Woluwe, 2 februari 1935

Woluwe, 2 Febr. 35

 

Waarde Menno,

Gisteren heb ik van Marnix Gijsen een brief ontvangen, waarbij hij mij meedeelt dat hij zich uit de redactie van Forum terugtrekt. Het zelfde heeft hij aan Walschap en Herreman geschreven.

Aanleiding voor zijn besluit was de voorgenomen publicatie van Virginia in de Holl. afdeeling. ‘Na de Indiesman van du Perron, maakt publicatie van dit stuk mijn toestand onhoudbaar,’ schrijft hij mij. ‘Ik kan, al maak ik de maten nog zoo breed, van uit katholiek standpunt het verspreiden van dergelijke lectuur niet verantwoorden.’

Als gij u in de situatie van een katholiek wilt indenken zult gij wellicht tot het inzicht komen, dat althans met Virginia de grenzen van de stilzwijgende overeenkomst zijn overschreden, die ipso facto bestaat wanneer menschen van vrijzinnige en katholieke opinie samenwerken en die er toe strekken moet elkaar niet voor het hoofd te stooten. Publicatie van Virgini, mede onder mijn vlag, vind ik eveneens een tekortkoming te mijnen opzichte. Ik zeg het u vrijmoedig.

Het zou mij dus gemakkelijk zijn gevallen de kwestie bij de Vlaamsche redactie aanhangig te maken om er daarna de Hollandsche redactie attent op te maken. Ik keur echter de wijze van optreden van Marnix Gijsen af. Ook zijn mederedacteuren plaatst hij voor voldongen feiten, met verbreking van zijn aangegane verplichtingen, en in een ‘[reine] vlucht’ waarin hij zich niet om de gerezen moeilijkheden bekommert.

Walschap en Herreman blijken ook niet met Gijsen's geste ingenomen. Inmiddels heb ik aan Zijlstra gevraagd in overleg met de Hollandsche redactie de publicatie van Virginia op te schorten. Ik apprecieer uw tegemoetkomende beslissing, in afwachting dat we met elkaar verder kunnen spreken.

Woensdag a.s. zal de VI. redactie vergaderen. Gijsen heeft toegezegd aan onze bespreking deel te nemen. Het ware gewaagd te voorspellen wat die confrontatie der opvattingen zal opleveren. Ik schrijf u na afloop der vergadering.

En ziedaar,- alles was tot dusver te vlot gegaan. Het is een ernstige kink in de kabel. Ik hoop dat dit geen preludium wordt van nog meer herrie,- of om het beeld vol te houden dat de kabel niet breekt.

Met hartelijke groeten, ook voor Ant

Maurice

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie