E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [10 juni 1935]

Parijs, Maandag.

Beste Menno,

Dank voor het stuk van bolle Ton. Ik geloof geen snars van 's mans betrouwbaarheid; dit alles behoort voor mij tot de 90% persoonlijke wraakneming die ik, voor Ducroo juist, verwachten kon - of trek er, als je wilt, 15% onvervalschte ras-domheid af, maar dan blijft er toch nog genoeg over. ‘Strategisch’ is een stuk als dat van jou in Het Vaderland hiernaast zoo bleek, want de flair die je van je lezers verwacht, hebben ze niet, omdat ze het in ieder opzicht anders gewend zijn. Bewijs: Marsman was bij Querido, die hem zei dat uit jouw stuk ‘geen waardeering voor het boek sprak’. Ze denken eenvoudig dit: ‘Als Ter Braak, die èn een vriend van hem is, èn tot dezelfde richting behoort, er zoo over schrijft, dan moet hij het in werkelijkheid wel erg belabberd vinden.’ Maar enfin, er is niets meer aan te doen; en welke rotzooi er over dit boek zou loskomen had een kind kunnen voorzien. Alleen, laten ze - Henny, Engelman, en jij zelfs? - me niet over de eerlijkheid van Van Duinkerkens spreken, want dit stuk is precies de Nieuwe Gemeenschap met een vernisje van literair fatsoen erover.

En tòch zullen we zoo idioot zijn ons over de stand der Nederl. letteren verder druk te maken. Kom in ieder geval voor het Congres! Ik denk dat het resultaat zal tegenvallen, maar de belevenis op zichzelf lijkt mij erg de moeite waard.

Tegenover Forum sta ik precies als jij, dat merkte ik bij dit nieuwe nr. Dat Vlaamsche gedicht De Ruiters, een brutale gapperij van Rimbaud's Bateau Ivre, las ik met vermaak, en verder - met een ander soort vermaak - dat sappig opgediende geouwehoer van Socrates (wie is die mijnheer Gerdes??), en natuurlijk Else Böhler, en voor de rest...

Houd jij op het Congres maar een betoog over de Nederl. literatuur in het ‘tijdsgebeuren’; want Last spreekt natuurlijk daarover, en dan is een exposé van ‘liberale’ zijde dubbel zooveel waard. Verder zal Tielrooy hoogstwschl. present zijn, al vertegenwoordigt hij ongeveer nul in de nederl. literatuur (hij is uitgenoodigd door Aragon, Lalou of zoo iemand en zal zeker niet ontbreken). Ik zie aankomen dat daar zullen zijn: Greshoff, jij, Last en ik - en Tielrooy, pour tout potage hollandais.

Schrijf nog eens, ook over je komst.

Hartelijke groeten van je

E.

Kan je me nog een nr. bezorgen van De Tijd, waarin dat artikel voorkwam? Als je de datum nog weet kan je Mayer vragen het voor mij te bestellen. Ik ben erg erop gesteld. Doe je er moeite voor? Dank.

Hierbij een verhaal van Thelen. Lees het en zend het dan aan Henny door, opdat hij zich ermee vermake.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie