E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [2 juli 1935]

Parijs, 2 Juli.

Beste Menno,

Dank voor je stuk over die onbewuste Bottom; het was zeer amusant ‘om leesen’! Schrijf vooral wat De Lang daarvan heeft gezegd. [Je zou hem ook eens het stuk van Winkler kunnen laten lezen over het ‘taaie’ boek van den ‘Parijzenaar’!]

De bespr. van Ducroo door Gans is heel aardig. En de goede Kramers heeft Uyldert ten mijnen behoeve bekampt.

Nu wat anders. Ze hebben mij hier bij Vigilance gevraagd om relaties te zoeken met Holland. Ik schreef uitvoerig erover aan Kramers, maar zouden jij en Gans niet een soort voorloopig comité willen vormen? [En Hein misschien? Hoe minder ‘communistisch’, hoe ‘onverdachter’, hoe beter.] Er moet iets te doen zijn. Hierbij een circulaire, met de bedoelingen.

Ik zou zoo gauw mogelijk een antwoord willen hebben op den brief dien ik aan Kramers schreef. Bepraat alles met hem en Gans, maar zie tot iets te komen. Zal ik Winkler (hoofdred. van Het Volk) schrijven? De bedoeling is: zooveel mogelijk menschen bijeen te krijgen tegen het fascisme; niet alleen intellectueelen in onzen zin, maar ook ratés en wat voor intellectueel doorgaat. Je kunt geen massa vormen met niets dan edele deelen! Ook die ‘Cultuurbond’ van 350 man [waarbij Rost en Last] zou heelemaal in de groote organisatie opgenomen moeten worden. En Huizinga, of een ander groot man, moet zijn naam geven aan de beweging, zooals Rivet, Langevin en Alain hier.

Hartelijke groeten van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie