Menno ter Braak
aan
E. du Perron

3 oktober 1935

3 Oct. 35

Beste Eddy

Vanmorgen is de beslissing gevallen; Forum gaat heen. Nijgh & van Ditmar hebben mij laten weten, dat zij de uitgave staken, omdat de Vlamingen geweigerd hebben in de redactie te blijven.

Het sprak voor mij al vanzelf, dat langs een omweg de eigenlijke schuld op mij zou worden afgewenteld. Ik heb daarom een memorandum opgesteld, waarin ik zoo precies mogelijk mijn lezing van het conflict geef. Daarvan stuur ik je een copie. Vertrouwelijk natuurlijk. Ik ga alleen tot publicatie over, als de Vlamingen in het openbaar probeeren de zaak te verdraaien. De vergelijking met Abessinië zal je, hoop ik, bevallen.

Ik heb nu een massa te regelen, want ik wil dit memo zoo spoedig mogelijk in 9 exemplaren naar de betrokkenen sturen. Verder moet nu de quaestie met Gr. N. snel worden geregeld, als het tenminste lukt. Als ik meer weet, hoor je nader van mij.

Adoea schijnt gebombardeerd te zijn. De groote smeerlapperij begint dus.

hart. gr. ook voor Bep en van Ant,

je

Menno

N.B. De copie van mijn antwoord op de brief van N. & v.D. wordt je door Jan Greshoff gezonden. Ik heb geen copieën genoeg. Na lezing graag terug.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie