Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

3 oktober 1935

3 Oct. 1935

 

Beste Jan

Vandaag is de beslissing gevallen; Forum verdwijnt. Ik ontving een brief van Zijlstra, waarin hij mij bericht, dat gezien de weigering van de Vlamingen om in de redactie te blijven Nijgh & v.D. de uitgave aan het eind van den loopenden jaargang staken. Daarmee is Forum na een periode van 4 jaar dus ter ziele.

Minder fraai is, dat van uitgeverszijde nu geprobeerd wordt een legende van den koppigen ter Braak in het leven te roepen, zoodat het er uit ziet, alsof ik degene ben, die Forum heb laten springen. Om eens en voor altijd de ‘waarheid’ van mijn kant vast te stellen, heb ik Zijlstra uitvoerig geantwoord, de geheele quaestie gememoreerd en mijn conclusies getrokken; ik zend je een afschrift van dien brief, die overigens vertrouwelijk moet blijven. Ik zou er alleen voor de publiciteit gebruik van maken, wanneer zou blijken, dat de Vlamingen een unfair spel gaan spelen. Ik had dit overigens lang voorzien: de zaak werd geleidelijk zoo gearrangeerd, dat ik de zondebok van de historie werd. Erg prettig stemt zooiets niet bij een afscheid, maar enfin; het zou wel wonder zijn als het anders was geloopen.

Nu komt dus de lacune aan de orde, die door het wegvallen van Forum zal ontstaan. Ik hoop van harte, dat het nu mogelijk zal zijn alle krachten op Groot-Nederland te concentreeren door b.v. Vestdijk in de redactie te brengen. In alle opzichten zou mij dat gelukkig lijken. Ik zelf, je weet het, ben redactioneel zeer vermoeid; als ik (gegeven dat Coenen er iets voor had gevoeld) na het opheffen van Forum in Gr.N. was gegaan, had ik het gedaan om jou een vriendendienst te bewijzen. Maar oneindig liever blijf ik medewerker. Vestdijk is bovendien een man, wiens karakter het midden houdt tusschen dat van jou en Coenen, lijkt me; misschien een heel geschikte trait d'union. Zijn gedrag in de Virginia(c)zaak is verder ook zeer geschikt geweest; hij heeft zich absoluut aan mijn kant gesteld, en dat apprecieer ik, waar hij de ergst getroffene is door de debacle.

Ontving je mijn vorige brief met de foto's? Ik hoorde nadien nog niets van je. De zwijnderij in Abessynië schijnt vandaag begonnen te zijn.

veel hart. vh. t. h.

steeds je

Menno

 

Nieuw adres van Vestdijk is: Nic. Beetsstr. 181bis, p/a v.d. Vondel, Utrecht

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie