E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [21 oktober 1935]

Zondag.

Beste Menno,

Gisteravond nog postte ik een groote enveloppe met een repliek van mij tegen V.D.; en het stukje van V.D. zelf erin. Stel me even gerust, want gegeven de Zondag heb ik het maar zóó op de bus gedaan.

Hierbij een bespreking van Dr. Dumay in een Indisch blad, De Orient! Lijkt het je mooi? Zag je het al eerder? Ik kreeg het van Rudie, dus het zou me verwonderen als hij het jou niet vertoond had. Maar als je het nog niet hebt, kan je het houden.

Het boek van Guilloux - zond hij het je al? - is uitstekend. [Er is soms iets van Gogol in, maar het bittere, en de figuur van Cripure (in werkelijkheid Georges Pallante) is eersterangs.] Maar het benieuwt me wat je zeggen zal van La Vie de Familie van Pascal Rose! Een van de gekste boekjes die ik ooit las. Het zijn de ‘mémoires’ van een vriendin van Clara M., zekere Rosy Ternova, een volslagen malloot eigenlijk, met een soort lucide humor - overigens een soort wrak nu, na 3 alleronmogelijkste echtgenooten. Pia heeft deze mémoires voor haar ‘in elkaar gezet’ - hoopen geschrapt en zoo, - en er een ‘roman’ van gemaakt. Maar tenslotte is alles van haar, wat ik wel prettig vind voor Pia, onder ons gezegd. - Het gekste van alles is dat je, als je dit leest, tenslotte alles verwacht; als ze opeens door een olifant gevioleerd zou worden, zou je ook zeggen: ‘het is best’. Dan staat er zoowat geen enkele bespiegeling bij, - want die waren allemaal zoo bête, dat Pia ze zonder uitzondering geschrapt heeft. Het ‘zuiver verhalende’ van dit toontje is nu ook wel merkwaardig! - Pia zou het je zenden; lees het in ieder geval.

* * *

Kijk dat stuk van me nog eens na, als je het plaatst. Als je vindt dat de opmerkingen over Slauerhoff verzacht moeten worden, mij best. - Verder heb ik ‘beursheid’ geschreven (bij het stukje over Nachttrein van Walschap) dit moet wschl. beurschheid zijn? - Maar nu nog iets: als het stuk niet in Het Vad. komt, zal ik wschl. de heele spelling nog moeten veranderen???

Was het Van Duinkerken of Van Heugten, die ons vroeger ‘18eeeuwschheid’ verweet? Dat was oneindig intelligenter, maar het vloekt tegen de ‘auto en avion’. Als je dus zeker weet dat het V.D. was, kan je dat er ook nog bij zetten. Maar noodig lijkt het mij niet.

Ik zou wel eens willen weten of deze kloot jou werkelijk nog een beetje goedgezind is, of alleen: vergeleken met mij, en omdat hij mij zoo ontzettend haat! Maar het is werkelijk waar, en allerminst komedie, als ik zeg dat ik 's mans haat oneindig beter verdragen kan dan zijn leugens en zijn botheid. Ik zou het wérkelijk bijna jammer voor de katholieken vinden dat ze ‘voorgevochten’ worden, niet door een behoorlijk polemist (als Van Heugten misschien), maar door twee dorpspastoors-met-een-bibliotheek, als deze V.D. en de unspeakable Knuvelder.

Hier laat ik het bij, voor vandaag. - O neen, dit nog, dat je misschien niet weet: ik kreeg vanmorgen een briefje van Greshoff met deze zin tot begin: ‘Coenen heeft op de allerbeschetenste manier toegestemd in Vestdijk’. Gr. zegt dat hij er eig. nu al genoeg van heeft, maar het belang van het tijdschrift gaat voor en hij heeft ‘Simon’ nu geschreven om naar Brussel over te komen voor een voorafgaande bespreking. Por jij nu, zoonoodig, gezegden ‘Simon’ aan. Maar het zal wel niet noodig zijn, want als redacteur van Gr. Ned. wordt hij ‘aandeelhouder’, ‘mede-bezitter’ of zooiets. Dat is op zichzelf al niet te verwaarloozen voor iemand die ‘geldzucht’ boven ‘eerzucht’ laat gaan. (Ik zeg dit overigens zonder hatelijkheid.) - Hartelijke groeten, ook voor Ant, van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie