Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 11 november 1935

Den Haag, 11 Nov. '35

Beste Eddy

Dank zij de onovertrefbare zorgen van vrouw Antje zijn de bladzijden prompt voor den dag gekomen; ja, ze lagen zelfs werkelijk bij de brieven! Verder kwam er nog een briefkaart voor den dag, waarop ook een bede om terugzending stond; dus die gaat ook hierbij. Alleen Slauerhoff's kaart kan ik mij niet herinneren, maar wie weet komt die ook nog. Verder spoorde Ant nog het stuk van den Kettprol op, dat ik na verloop van tijd ook wel terug wil hebben. Deze week heeft het N.S.B.-blad Alarm een stuk tegen mij en De Sleutel, maar dat is zoo goor en stompzinnig, dat je evengoed in gootwater kunt roeren. Ik zal het op de krant nog trachten te achterhalen, want het geeft nog veel meer dan Kettmann het peil van de Ned. S.A. weer. En laat bovendien vermoeden, op welke consideratie wij kunnen rekenen bij dat tuig, als het onverhoopt de macht mocht krijgen. - Ook doe ik hierbij twee niet te evenaren reacties (de eenige ongunstige, moet ik erbij zeggen) van Hagenaars op mijn polemiek tegen Ina. Vooral die meneer Vriend is prachtig in zijn logica van geestelijk-hiërarchisch mensch.

Forum nog niet verschenen. Ik geloof evenmin, dat Virginia er werkelijk integraal in zal staan, als jij; maar welke nieuwe streek nu zal volgen, is tenminste nog een geheim. Inmiddels heeft vriend Varangot mij laten weten, dat hij onze heele oppositie tegen de Vlamen wat kinderachtig vond en dat hij met leedwezen een ‘afzetgebied’ zag verdwijnen! Wij hadden liever ‘hooghartig moeten toegeven’. Met zulk een zwager zul je gezegend worden. Het is jammer, dat zijn optreden ons allen sterk van Truida vervreemdt; verder zou hij wat mij betreft zijn afzetgebied-smarten rustig kunnen ventileeren.

Van Chiaro een aardige brief. Maar ik moet mijn antwoord nog even uitstellen. Ook Pia is binnen. Dank voor een en ander.

De titel Aan de rand v.d. Tijd vind ik niet gelukkig. Waarom is de uitstekende titel Blocnote klein Formaat niet goed?? Anders zou ik liever iets kiezen als ‘Verantwoording op den kalender’ of zoo (anders natuurlijk, maar het idee van de blocnote vasthouden).

Ik heb toch nog tijd om te lezen, n.l. de herdruk van De kleine Zielen. Hier en daar te lang; maar overigens volkomen intact; en boek III is voortreffelijk, Couperus op zijn allerbest. Laatst ook Révolte des Anges nog eens herlezen; maar het viel me erg tegen. Dit soort helleensch epicurisme is toch wel erg schoolsch geworden; en het bedenksel als zoodanig is dat van een vrijgeest, die zijn tijd tusschen kunstvoorwerpen en rendez-vous verdoet. Het best lijken me nog de eerste hoofdstukken over de bibliotheek. Zoodra de engel opduikt, wordt het tamelijk bête.

Hart. gr. van ons beiden ook voor Bep

je

Menno

Als je op Kettmann reageert, dan vooral uit de hoogte en koel! Ik heb zelf niet gereageerd. De man moet vooral niet denken, dat hij als denker of zoo au sérieux wordt genomen.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie