E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 30 december 1935

Parijs, 30 Dec. '35

Beste Menno,

Vóór ik op andere dingen antwoord (intusschen hartelijk dank voor je toegezegde hulp aan Chiaromonte) het volgende waar haast mee is.

Vigilance organiseert hier 4 Januari a.s. een internationale ontmoeting tusschen mogelijke vertegenwoordigers van soortgelijke vereenigingen in het buitenland. Het zal absoluut niet lijken op het congres, want dit heeft plaats bij prof. Langevin aan huis, en men is bij Vigilance zeer slecht te spreken over het karakter van het congres. Speechen hoeven er niet te worden gehouden, deze eerste ontmoeting is om te probeeren een internationale band te vormen. Ik moet nu Hollanders inviteeren die in aanmerking komen, en gaf op: Kramers of Rümke - liefst Rümke, niet? - jou en Romein. Ik schrijf zelf aan Kramers en Romein, maar Gérome, ‘secretaris-generaal’ van Vigilance zal het ook doen.

Wat denk je ervan? Er is één vergadering, 4 Jan. om 9 uur 's avonds bij Langevin, en een diner den volgenden dag (1 uur dus). De reis kunnen ze niet vergoeden, maar het diner is kosteloos.

Schrijf mij of Gérome (Pierre Gérome, 13 rue Molitor, Paris 16e), of men op jou rekenen moet of niet. Als je komt kan je natuurlijk hier slapen. Wij zouden het erg prettig vinden je te zien.

In haast. Hartelijk je

E.

P.S. - Als jij niet komt kan Romein hier logeeren, of zelfs als jij wel komt, dit kan jij met hem uitmaken, als jullie samen reizen. Het zou uitstekend zijn als Romein kwam, en wij zouden, afgescheiden daarvan, graag met hem kennis maken - Maar... kan hij zich (voor die eene avond) behelpen?

Schrijf mij omgaand hoeveel stemmen de N.S.B. op de laatste verkiezingen heeft gehad: ⅛ of 8%? Ik weet dit niet meer. Hoe staan ze er nu voor?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie