E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [26 januari 1936]

Parijs, Zondag.

Beste Menno,

Hierbij de brieven terug. Die van jou is uitstekend; [ook Bep en Jan Gr. waren daarover uit.] ik onderschrijf iedere regel, zijnde van hetzelfde ‘sociale soort’ als jij. Maar toch, ik vrees dat er niets gebeurt als men niet van de bestaande organisaties uitgaat. Wat een nieuwe organisatie beteekent heb je aan de pogingen van Rümke-Kramers kunnen zien. Wij moeten denken dat wij ons niet làten ‘uitbuiten’, als wij er zelf bij zijn. En als ook de katholieken toetreden en andere antifascisten van rechts. Die communisten zijn nu ook weer niet zóó angstwekkend, zeker niet in Holland. De socialisten zijn er toch ook nog? - Ik geloof dat het het beste is als je met Romein begint die menschen van het lijstje uit te noodigen. Geef mij dan op wie een duwtje vanuit Parijs noodig hebben of believen.

De Multatuli zend ik je, zoodra het andere ex. hier is. Verwacht niet iets moois; goed wordt het pas weer als je de bandjes erom hebt laten vastmaken! - En accoord dan voor Meredith, ofschoon je me daarvoor nogal véél geld hebt gegeven, misschien wel 3 × zooveel als ik van een boekhandelaar zou hebben gekregen. Ik neem mij voor om je daarvoor in de plaats af en toe wat boeken voor je bibliotheek te sturen, die ik hier toch wegdoe of voor weinig krijgen kan, en begin met je morgen 2 pakjes te sturen, bevattende: een aardige uitgave van Les Confessions in 3 dln. (vroeger heel duur), de reizen van Marco Polo in het engelsch en de revolutionaire poëzie van Aragon. Nogal een rare combinatie, maar daar is het ‘toeval’ schuld aan.

Dat verhaal van dien generaal is prachtig! Was dat dezelfde van de semi-cripto-communist? je hebt in korte tijd dan blijkbaar vorderingen gemaakt. Ik heb trek dit ‘semi cripto’ te behandelen - zonder den generaal te noemen - in mijn blocnotes voor Gr. Ned.

Dank voor het boek van Kalff. Moet je het gauw terug hebben of kan ik het eenigen tijd houden?

Ik ben niet erg tot schrijven gestemd en laat het voor vandaag hierbij. Je hebt veel hartelijke groeten van de Greshoffs. Verder het gewone salaam-bedrijf tusschen ons vieren. Je

E.

Wàt er ook gebeurt, menschen als wij worden door de ‘komende orde’ opgeruimd. Als wij consequent voor onze eigen huid waren, zouden wij Colijn moeten dienen en stutten d.w.z. geen stap verder doen dan - op zijn vèrst! - Huizinga. Ik wil tot het uiterste antifascist zijn - in Holland tenminste, in Europa, want in de koloniën, merk ik, wordt het probleem nog heel anders, àls je daar wilt leven is de primaire waarheid dat je een blanke bent omringd door bruinen! - en verder wil ik zoo min mogelijk aan heel deze rotzooi denken. - Ik ben blij dat ik Homerus heb leeren genieten en nog steeds vol sympathie blijf voor Herodotus. - Zalig zij Donker; amen!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie