E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Garoet, 12 december 1937

Garoet, 12 December '37.

Beste Menno,

Dank voor je hartelijke brief. Neen, ik ben er nog allesbehalve bovenop: kreeg, nà mijn negenoog, nog een 5-daagsche koorts, - specialiteit v. Garoet! - die me gewoon uitpompte. Ik ben vandaag voor 't eerst koortsvrij; dus je brief was heerlijk gezelschap. Over een paar dagen gaan we via Bandoeng, (waar ik nog met een advokaat over Ina moet kibbelen en mijn lever laten fotografeeren!) naar Batavia. Ik schreef je al dat 't huizen zoeken daar lang niet mee viel. Verder heb ik, van mijn ziekbed af, nog gesolliciteerd op een advertentie van een ‘groote uitgeverij’ die een ‘journalist’ zocht, op ‘hoog salaris’ (!) en daarvoor niets anders bedong dan: ‘vlot en goed stylist’ en ‘Indische ervaring’. Maak ik een kans of niet? zoo op papier? Maar ze zullen wel schrikken, of 't is niets, òf een ennesbépersje. ‘Discretie verzekerd’ stond er overigens bij.

Wat je van Noordenbos aankondigt verwondert me niets. Eigenlijk verwacht ik, na jou, nièts meer dan dergelijk gedaas. Buning - of was 't de krullejongen van de Telegraaf? - zette in dat blad ook al iets heel moois. Ik zal al dit vullis verzamelen (stuur me vooral alles, ook dat Telegraaf-stuk, als je 't nog hebt) en in een dialoog in Gr.Ned. antwoorden. Ik beloof ze, dat die niet ‘jong’ en ‘enthousiast’ zal zijn, maar meer getuigen van mijn gewone kwaliteiten, als daar zijn: cerebraliteit, gevoelloosheid, bloedarmoede in de ontroering, cynisme etc.

Overigens: is die Noordenbos niet socialist of marxist? Dat verklaart dan al alles. Eerlijkheid is er immers niet bij die politieke dieren, zelfs niet als het de historische waarheid betreft en zij zelf historici zijn? Ik ben van plan zakelijk, marxistisch, naar Jan's hart, over deze Saksen en verdere Noordenbossen te ‘praten’.

Dus, licht me in: wie, wat, hoe oud ±, is Noordenbos?

Idem voor Saks. Wat wàs die man bij de post?

Ik ben erg blij - dwz. opgewekt - door je oordeel over mijn Van Harens. Ik schreef je al: ik ga alles herzien, zoodra ik Halbertsma gelezen heb. Sommige punten van mijn vinding ga ik aan H. toetsen, en als ze niet deugen, weer schrappen. Andere, echtgebeurde, toevoegen. Als alles klaar is, stuur ik je een tekst met roode strepen naast al wat ‘verzonnen’ is. - Als tegen dien tijd tenminste nog een verbinding Europa-Azië bestaat! Ik vrees dat Romein maar al te zeer gelijk gaat krijgen in dat art. Kracht of Bluf van hem, nr aanl. v. Japan. En wat kan onze brave Jaap van Gelderen uit Forum 1e Jrg. trotsch zijn!

Ik twijfelde nooit aan de aanwezigheid van het intrinsieke. Maar als de symptomen vóór zijn, voel ik me prettiger dan als ze anti - en pro de ‘gezichtshoek van de anderen’ zijn. Ik ben hierin simpeler dan jij! - In wat je over die Edu-historie zegt, kan ik joù ook best volgen. Alleen, de zaak zelf werd zoo onverkwikkelijk.

Ritman is inderdaad zoowat als je zegt. Tegen mij ontzettend geschikt, tot dusver. Hoe zal 't zijn op het archief?

Varangot: fraai! Het is toch godgeklaagd dat die arme lieve Truida dat vieze klokkekoord heeft moeten trouwen. Een vieze slungel van binnen en van buiten, net zoo slapzwanzig als hij ruikt en eruit ziet. Wat heeft ze aan hem ontdekt? Waarom laat ze hem niet in een brusselsch confectiemagazijn achter? Maar ja, dit is ook trouw. - (‘Juffrouw, uw kleed is bevlekt’, zei overigens die profeet.)

Vóór je me de Van Harens terugzendt, zou ik Ant om haar opinie willen bidden. Zij heeft meer contact met dat ‘korte proza’ van me dan wie ook, buiten de vaklieden. Vraag haar hoe ze 't vindt. Er is niet de minste haast met terugzenden.

Binnerts ziet en voelt bij Van Schendel al wat je maar wilt. Bij de Van Harens is het heele gedoe voor hem ‘wel een kurieus gevalletje’, maar eigenlijk volstrekt nietszeggend, en ‘zien’ doet hij de ballen, van begin tot eind. Jansen, die veel minder literair is ingesteld, is veel intelligenter. Daarom zei ik dat hij mijn ‘van Crevel’ is. Hij slooft zich op 't oogenblik geweldig voor ons uit met het huizenprobleem in Batavia.

Later beter, als ik me iets meer mensch voel. Heusch, ik ben op, binnenste-buiten gedraaid door die physieke reeks van nu al 3 weken, geloof ik. Toch snak ik naar de Lebak-man en zelfs naar Saks, maar geen van beiden kwamen nog, en verdomme, in Batavia zijn de pers-exx- van de Lebak-man al 3 dagen binnen! Ritman, Binnerts, iedereen schreef me er al over! En ik verveel me stierlijk.

Als je me nu weer schrijft, zal 't wel nr. Batavia zijn. Hierbij nogmaals voorloopig adres: p/a Dr. L.F. Jansen, Hôtel des Galeries, kamer 12a, Batavia C. (Java).

Veel hartelijks onder ons 4, steeds je

E.

P.S. Daarnet een allerhartelijkste brief van Jan, waarin ook mededeelingen over de complotten tegen Vlaanderen! - Iets anders, ernstigers: de mogelijkheid Vic van Vriesland te vervangen aan de N.R.C. Ik doet dat werk van hem vmdl. 3 × zoo vlug, en ± even goed. Ben bereid. Dus als je iets voor me wilt probeeren, doe het. Bedenk: vroeger of later moet ik tòch naar Holland terug, en dit redt me misschien van een mooi tropisch lever-abces... Zal polemiek niet in N.R.C. spuiten. Bep wil helpen met alle tijdschriftoverzichten enz.

Ik kan met den dag van Bat. weg, daar ik maar daggelder ben.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie