E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bergen, 20 oktober 1939

Bergen, 20 Oct. '39.

Beste Menno,

Zend me vooral je art. over S. in H. Ik ben zeer benieuwd; het is - na dat Tel. -braaksel -het eerste stuk dat erover verschijnt. Ik vond heel wat over Lebak, en zéér curieuze dingen; op zichzelf niet erg belangrijk, maar als aanvulling zeer. Laat me zoo gauw mogelijk weten òf de V.Bl. het hebben wil en zoo ja, wanneer het dan aan de beurt zou zijn.

Ik ben nr Bergen teruggegaan. Bep ziet erg tegen de stad op en wil vooreerst hier nog wat zijn; we hebben dit huis nu gehuurd (voor 14 dagen) hoewel de juffr. zelf weggaat.

Maar anderen zullen zich over ons ontfermen.

Van Bep hoorde ik van de nieuwe schipbreuk van picnicplannen. Eéns lukt het nog misschien.

Tot ziens, gauwer of later. Groeten 2 × 2,

je

E.

Denis de R. gelezen: Intell. en Ch. en Penser a.l.m. Het is inderdaad wel sympathiek, althans niet antipathiek, maar toch heusch de schoolmeester die in de ideeën is gegaan. Zoodra je 't gelezen hebt is het morsdood, zelfs de aardigste passages.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie