Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

20 november 1933

R'dam, 20 Nov. '33

 

Beste Jan

Heden bezocht ik de heer van Holkema & Warendorf. Ik legde hen de zaak precies uit, voorzoover zij er dan iets mee te maken hadden, vertelde hun, dat jij mij het redacteurschap van Gr.Ned. had aangeboden, juist terwijl ‘Forum’ gereorganiseerd was, zoodat (ik verzeker je dat) jouw gestalte momenteel als een witglanzend standbeeld voor hen staat. Toen kwam de verrassing: Holkema bood mij een fusie van Gr. Ned. en ‘Forum’ aan! Alles kon geschikt worden, de Vlamingen konden zelfs worden opgenomen, Zijlstra's relaties zouden worden gerespecteerd etc. etc. Tevens liet hij doorschemeren, dat hij geneigd was, de reorganisatie van Gr. Ned. anders nog een jaartje aan te zien; ik schemerde daar weer tegen in, dat ik natuurlijk niet wist, of de samenwerking tusschen de Vlamen en mij wel bevallen zou. Enfin, ik moest Holkema beloven, dadelijk Zijlstra op te bellen; hetgeen ik zoo juist deed.

Deze nu is niet principieel afkerig van het plan, maar acht het beter, om nog een jaar af te wachten. Lukt ‘Forum’ ditmaal ook niet, dan kunnen eind '34 de heeren H & W. nogmaals gepolst worden. Ik zou dus dit zeggen: tracht jij diplomatisch H & W te bewegen, de reorganisatie op te schuiven tot eind '34, en stel hun de ev. fusie van de tijdschriften als lang niet gek voor. Intusschen werk ik aan ‘Forum’ en we verkennen den weg voor 1935. Eigenlijk, lijkt mij, is alles zoo goed geloopen als het maar kon.

Dit in haast. Spreek vooral met niemand buiten H & W. over het fusie-plan! Ik kon aan Zijlstra merken, dat hij er zeer door gevleid was, en dat zijn animo binnen één minuut steeg.

Hierbij ook een briefje voor Truida.

hart. gr. voor jullie van ons beiden

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie