J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

21 november 1933

Brussel, 21 November, 1933.

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je spoedig bericht dat mij zeer verheugde. Wij kunnen dus rustig een jaar afwachten en dan verder zien. Over een fusieplan spreek ik met niemand. Hoe dat eventueel zou moeten geschieden, kunnen wij op ons gemak bespreken wanneer je bij ons bent. Mocht ik nog iets van Coenen of van Holkema hooren dan zal ik je daarvan op de hoogte stellen. Ik heb hen Zondag geschreven en verwacht daarop natuurlijk antwoord. Vergeet vooral niet om jouwerzijds mij van alle Forum-bewegingen te onderrichten.

Ik vergat je nog te vragen om in ‘Het Vaderland’ te schrijven over ‘Kent Uw Dichters’ waar ik je een exemplaar van toezond; niet voor mij, ik sta er geheel buiten maar voor den uitgever. Het zou wel aardig zijn als je er ietwat uitvoeriger op kon ingaan omdat dit nu eindelijk een bloemlezing is zonder geheimen en esotherische bedoelingen.

Ik ben blij dat alles zich schikt. Alweer een storm in een glas water!

Nu nog iets: ik meen te hebben ontdekt aan allerlei kleinigheden dat Zijlstra, die vroeger bijzonder geschikt tegen mij was, wat minder vriendelijk gestemd is. Niet zoozeer om zijn persoon danwel om wat hij vertegenwoordigt, zou het mij aangenaam zijn te weten of mijn gevoel juist is, en zoo ja, wat hij tegen mij heeft. Spreek hem er eens bij een geschikte gelegenheid over.

Met veel liefs ook van Aty voor Ant, een hartelijke hand van geheel je

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie