J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Brussel, [17 december 1933]

Zondagavond

 

Beste Menno,

Wil Ant hartelijk bedanken voor haar briefje en wil mij excuseeren, dat ik je nog een oogenblikje laat wachten. Ik ben zóó weinig werkvaardig, dat nu mijn radiopraatje, dat ik anders uit angst weken van te voren afmaak, nog niet klaar is. Ik zie geen kans om die kopij over Kutter klaar te krijgen. Het stuk is geheel geschreven, maar moet nog geheel herschreven worden. Ik wil er wat behoorlijks van maken. Ik stuur het je zoo gauw mogelijk, maar voor Januari kan het niet meer. Ik ben er anders nog al vlug erbij, maar nu heb ik nergens energie voor. En ik zie dan ook op tegen die reis naar Hilversum als tegen een boom.

Ik tref het anders niet tegenwoordig! Verleden jaar sta ik ‘Kaas’, dat Groot-Nederland óók dolgraag gehad zou hebben aan Forum af en om me voor die collegialiteit en zelfverloochening te bedanken snoept gezegd maandblad mij nu óók de nieuwe roman van Elsschot voor mijn neus weg. Elsschot schrijft mij brief op brief om mij te bedanken voor alles wat ik voor hem deed en om te zeggen, dat ìk hem weer aan het schrijven gebracht heb etc. etc. Maar zijn kopij vertrouwt hij mij niet toe.

Toen hij er vandaag door Delen over opgebeld werd, die hem zei dat het verre van aardig van hem was, zat hij er wel erg mede in. Maar wat koop ik daarvoor???? Hij zit nu eenmaal, hoe dolgraag hij er van af wou, met zijn gegeven woord aan Forum vast. Ik hoop nu maar dat hij nog eens wat schrijft!!!! Voor mij is het een goede leer. Al te goed is nog altijd buurmans gek. En ik zal mij nu voortaan wel wachten om goede kopij, welke ik bij toeval ‘in handen heb’, zooals ik de verzen van Elsschot, ‘Kaas’ etc. had, aan een andere publicatie af te staan, omdat op wederkeerigheid nooit te rekenen valt.

Verder is er weinig nieuws. Ik blijf niet ziek, maar wat je noemt: onlekker, niet fit. Waarschijnlijk 26 dec. zal Elsschot zijn nieuwe boek aan ons voorlezen. Ik wou dat je er weer bij kon zijn!

Over een uurtje ga ik Eddy & Bep van de trein halen. Ze komen dan als ik het wel heb Woensdag of Donderdag naar Nederland.

Ik vertrek Zaterdag naar Hilversum, logeer in het Holster ouderhuis, lees Zondag om 2 uur en keer dan snelstens naar het wufte Zuiden terug.

Ik vind ‘De Waterman’ Arthur's mooiste boek. Heb jij het al gelezen?

Nu, beste kameraad, heel veel liefs van ga tot ga, een stevige hand van

je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie