Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 29 augustus 1934

Haag, 29 Aug. '34

 

B.J.

Aangezien deze je niet meer in Sestri zou bereiken, gaat hij naar Brussel. Hartelijk dank voor je aan handteekeningen zoo rijke kaart uit Italië! Ontving je ook de mijne uit Zwitserland? Ik neem nu weer waar voor Hein, die tot 15 Sept. met vacantie is.

Je romanfragment heb ik zonder je correcties moeten laten afdrukken, want de proef is niet teruggekomen. Nog een sturen was onmogelijk, met het oog op den tijd. Ik hoop, dat er geen storende fouten zijn blijven staan.

Er verluidt iets van een gedicht, waar je aan werkt. Is het al ‘weg’, of mag Forum ernstig solliciteeren?

Schilt betoonde zich enthousiast inzake v. Schendel - Vaderland. Hij heeft hem dadelijk geschreven.

Vestdijk heeft een kapitale studie over je geschreven. Twee hoofdstukken philosophie, twee over je werk (die ik werkelijk heel goed vind).

Hoor ik even als je in Schaerbeek terug bent?

h. gr. voor Aty, secretaris en Truida mede, ook van Ant

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie