J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 30 november 1935

30 nov. '35

 

Beste Menno en Ant,

Van mijn reis kwam ik zoo verslágen van moeheid terug, dat ik eerst nu tot schrijven kom. Ik moet jullie nog wel heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en de gezellige uren. Ik zou het graag nog eens óver willen doen en het dan daarbij niet zoo druk hebben.

Simon heeft je zeker wel verteld, dat coenen nu toch weer met Eva op de proppen kwam! Het was een pijnlijke zitting!

Na Woensdag a.s. zal ik deeze quaestie behandelen: den uitgevers schrijven, Coenen bericht sturen dat ik er niet over denk, Simon op de hoogte stellen van mijn stappen.

Verder nieuws is hier niet. Dikke Toon de Soep, die naar ik hoor onze oude vriend Hein (en mij en passant) afgetuigd heeft, hield hier een lezing, waarvan Rantwijk een verslag zond. Hij schijnt in besloten kring zwaar tegen Forum en in het bijzonder tegen Eddy gekankerd te hebben.

Alles is dus zooals het wezen moet.

Van Meulenhoff kreeg ik een enthousiasten brief over het a.s. boek van Hein: het onderzoek over de ‘Kritiek’.

Hierbij een n.o van Vendredi met een stuk van Romains. Het heeft een akelige edelaardige toon, maar de inhoud is uitstekend.

Met heel veel hartelijks van Aty

een hart. hand voor beiden

geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie