Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[20 november 1936]

B.J.

Je bed is gespreid. Schrijf dus, wanneer je komt. Het huis is heerlijk centraal verwarmd.

Ik zond stuk over Brouwer Maandag al naar Holkema, aangeteekend. Het zal dus inmiddels wel gezet zijn. Ook mij zit die prul van een Franco hoog; je zult dat uit den toon van het stukje wel merken. En de stomme neutraliteit van de democratie tegenover deze vechtplurken!

Gisteren ook ten onzent bericht van Eddy uit Colombo, over de Denen! Zij schijnen het tot zoover goed gemaakt te hebben.

Ik kreeg ‘Wissels’ van zwager. Niet slecht in het soort, maar menschelijk gesproken een interpretatie van het souteneurschap als hoogere decadentie. Toch is dit werkje na Virginia het eenige draaglijke, dat ik van hem gelezen heb. Het is tenminste een poging om eerlijk te zijn.

Spoedig tot ziens dus!

hart. gr. 2 × 2

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie