Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, [22 november 1936]

Zondag

 

B.J.

Gij zult met uw huisvrouw ten zeerste welkom zijn! Wij verwachten jullie dus Dinsdag tusschen 11 en 1 ongeveer; ik zelf ben waarschijnlijk tegen ½1 wel van de krant terug. Alleen is de allerriantste logeerkamer nog in statu nascendi, zoodat jullie genoegen moeten nemen als slaapplaats met een kleinere kamer, evenwel ook centraal verhit. - Van Rossum kun je natuurlijk ten onzent bestellen. Ik hoop het zelf niet al te volhandig te hebben met de St.N.-boeken, die blijven Sieperen.

Wij lazen met veel pleizier Eddy's brief. Ik ben zeer benieuwd naar de poëtische oogst van Henny, want op die kant van zijn wezen heb ik verreweg de meeste fiducies.

Zooals je gezien hebt, kondigde ik je Gedichten aan. Ik had er graag weer uitvoeriger over geschreven, maar ik zou er den eersten tijd niet toe gekomen zijn en wilde de editie, die verkocht moet worden, niet langer laten wachten.

Veel hart. v.h.t.h.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie