Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, [3 december 1936]

Den Haag, 3 Dec.

 

Beste Jan

Tegenover mij zit een student, redacteur van het antifascistische studentenorgaan De Sleutel, die wanhopig is, omdat hij in het geheel geen antwoord van je kreeg op zijn vraag om een artikeltje voor dit blad (dat zeer nuttig is, en dat goed werk doet). Zoowel Eddy, Vestdijk, Romein, Kraneburg als ook ik en anderen hebben al in een der nummers geschreven. Stel dus deze goedwillenden niet teleur!

Mijn concreet verzoek is nu, dat je morgen even een artikel schrijft (lengte geheel aan jezelf overgelaten) over het onderwerp, dat toch ook jou zeer zal ergeren: het verbod van de kunstcritiek door Goebbels. Litteratuur, als het zoo noemen moogt, vind je erover nog in Het Vad. van Maandag of Dinsdag, waar wij een speech van een of anderen Rat hebben overgenomen mitsgaders een stukje uit het Hbl.

De redactie moet het stuk uiterlijk Zaterdagavond hebben. Adres: W. Weissglas, Pieter Bothstr. 12, Den Haag. Er is dus haast bij; maar strijk de hand even over je goede hart en doe het!

Het stuk over Gide was natuurlijk van Piekaar (ik kan dien naam niet anders spellen). Ik maak er gebruik van voor mijn stukje in Gr.Ned. Dec.no ontvangen; uitstekend!

Veel hart. gr. van tijdelijke betere buurt tot gastvrij paleis voor Belgische ontvangst,

je Menno

 

De flesch met waar, die Hein moet meenemen, is gekocht, maar hij zegt, dat hij heelemaal niet gaat! Quid nunc?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie