Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 2 november 1937

Den Haag, 2 Nov. '37

 

Beste Jan

Het genoegen was geheel wederzijdsch! Wij vinden jullie de prettigste logé's, die wij ons kunnen voorstellen, en dus: vervalt in herhaling! Bedankt vast voor de Diderot-zending, die er nog niet is.

Waarschijnlijk kreeg je inmiddels ook minder prettige berichten van Eddy? Hij schreef mij tenminste, dat hij jou en Jany geschreven had, en daarom liever maar niet wilde, dat ik zijn ‘gekanker’ over Indië opstuurde. Er staat inderdaad slecht nieuws in den brief. Bep schijnt het klimaat van Indië en de ‘cloaak’ van de samenleving aldaar definitief niet te kunnen verdragen, en Eddy wil nu naar Europa terug. Dat plan lijkt mij verkeerd, nu hij a.s. Januari tenminste de kans heeft om een baantje te beoefenen en daarmee althans zekere getuigschriften te krijgen. Ik zal hem vandaag nog adviseeren, dat hij in ieder geval moet probeeren het een jaar of een half jaar aan dat archief te harden; Bep zou dan b.v. in Bandoeng kunnen wonen, waar zij het klimaat nog het best schijnt te verdragen, of anders (maar dat lijkt mij eigenlijk heel verkeerd) zou zij vast naar Europa kunnen komen. Het is een beroerde historie, en deze pech ligt buiten menschelijk bereik. Maar voor eventueele kansen hier is het van onschatbare waarde, als Eddy tenminste met eenige ‘ervaring’ terugkomt. Ik zou anders de mogelijkheden van een baantje in Holland niet zien! En dat wil hij, blijkens den brief, toch trachten te krijgen.

Ook vraagt hij, of hij een maand of langer bij ons kan logeeren. Natuurlijk kan dat, en hij kan over de kamer beschikken zoolang hij wil; maar Ant ziet er wel tegen op, Z.Ed. zoolang over de vloer te hebben. Daarvan overigens geen woord aan Eddy!! Ik schrijf hem, dat hij, wat er ook gebeurt, hartelijk welkom is, en dat gevoel moet hij ook werkelijk hebben. De omstandigheden zijn belabberd genoeg.

Zou jij hem ook niet eens willen schrijven over deze quaestie van het al-dan-niet-terugkomen? Het lijkt mij, én voor zijn toekomst hier, én voor zijn zelfvertrouwen, katastrofaal, als hij nu juist voor het ingaan van die betrekking capituleert. Terwijl het voor hem gemakkelijker zal zijn allerlei ev. narigheden aan die betrekking verbonden te verdragen, als hij voor zichzelf het geheel toch als tijdelijk beschouwt.

Tot nader. Hart. gr. ook onder de dames

en een hand van

je Menno

 

De ‘Nugae’ zitten in elkaar, theoretisch, maar moeten nog getikt worden.

Ik sluit Eddy's brief toch maar in. Graag terug.

 

Mijn gironummer is 131747

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie