Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Zutphen, 31 december 1938

Zutfen, 31 Dec. '38

 

Beste Jan

Met Aty alle mogelijke goeds voor 1939! In de eerste plaats blijft onze wensch, dat held Hitler moge tuimelen, maar Privat wil het nog niet, dus eerst maar Mussolini.

Verder een paar kleinigheden; ik heb weinig schrijflust, in de laatste dagen. In de eerste plaats wil Leopold Eddy graag uitgeven, en hij heeft hem een heel behoorlijk bod gedaan (ƒ400 voorschot, terwijl Holkema ƒ100 bood!). Ik heb Eddy direct van een en ander verwittigd. Hij zou m.i. gek zijn als hij het aanbod afsloeg.

Gisteren de eerste aflevering van ‘Werk’ gelezen. Een uitstekend begin, moet ik zeggen! Zonder veel pretentie aangeboden, en een nummer, dat er zijn mag, vooral wat de poëzie betreft! Ik zal er dadelijk in Het Vad. over schrijven, om de generatie zonder programma een zetje te geven in de goede richting, economisch gesproken.

Ik hoop, dat je in Parijs iets aanmaakt voor de Vrije Bladen. Het ziet er voorloopig niet slecht uit. No.1 wordt de correspondentie van Perk, no.2 ‘Praehistorie’ van R. van Lier, no.3 (hoop ik) Van der Veens novelle, die hij mij zoo spoedig mogelijk moet toezenden, no.4 liefst een essay van jou (over Kutter, over wat anders). Laat mij niet lang in onzekerheid.

Het onderschrift onder het stuk van Arthur v.R. was inderdaad weer een staaltje van Picaresque vuiligheid op zijn ergst. En het mooiste is, dat hem de repliek eenvoudig geweigerd is! Die klonk n.l. als een klok, en waarschijnlijk had Pikaar er niet van terug. Trouwens: A.v. R. schrijft een uitstekenden, klaren stijl, ook in het artikel in het Holl. Weekbl., dat ik juist van hem las. Ik zag voorts met genoegen, dat je Mme Tabouis gelijmd hebt. Zooiets zal de oplaag zeker ten goede komen. Maar wie is meneer Lens, die over film schrijft als een voet[?] Hij is blijkbaar een absolute nul. Je moet hem bepaald vervangen, want hij compromitteert je krant, die verder op kunstgebied zoo goed is voorzien. Ik zag toevallig het prul ‘Nanou’ waar hij n.b. lof voor over heeft. Ieder ander doet het beter dan Lens, die bij je abonné's geen schijn van gezag zal kunnen krijgen, omdat hij geen gezag kan laten gelden.

Erens lijkt me toch niet erg inspireerend voor een kroniek. Denkelijk houd ik het voor Februari toch maar op Perk. Zond jij me Fondane? Ik zal er spoedig in lezen. Dank, in dat geval.

Ik meen, dat ik van alles vergeet, maar hier in de provincie weet ik niet meer te bedenken. Maan mij even aan, als ik nog over dringende zaken moet schrijven!

Veel pleizier in Parijs!

en hart.gr. 2 × 2

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie