J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 4 augustus 1939

4 Aug '39

 

Beste Menno,

Met de mail van Dinsdag j.l. kon ik niet schrijven omdat wij dien dag juist in ons huis trokken. Dit is nu wel zoo'n beetje op orde, althans reeds zeer bewoonbaar. Het is klein, maar aangenaam en ik heb een kamer, welke mij zeer goed bevalt. De ligging is zeldzaam fraai. Zoodra er kiekjes zijn zullen dezelve gezonden worden. Nu ik een eigen omgeving heb, begin ik mij enigszins bij het zijn alhier neer te leggen. En wanneer mijn boeken op hun plaats staan en ik aan het werk kan, zal het wel zoo'n beetje gaan.

Jany schreef mij: ik zie je binnen twee jaar terug. Daar vergist hij zich in. Ook al zou ik het nòg zoo naar vinden, ik blijf tot Jan en Kees zijn afgestudeerd. Als ik eenmaal iets voorgenomen heb voer ik het door, zie: niet- rooken, niet-drinken, al heb ik soms machtig lust in wèl rooken of een borrel!

Jan Mulder, een dichter die ik weinig ken, (persoonlijk helemaal niet) [xxxxxx] [gehuisvest] [xxx] ik [xxx] ik een vriendelijke brief. Hij woont in Pretoria. [xxxxxxx ] u alleraardigste [xxx] [x] [xxx]. Die geschiedenis met Kees zit me duchtig dwars. Niet, dat de novelle niet geplaatst wordt. Ik vind het helemaal niet kwaad, wanneer een [jong] schrijver (vooral als de Vader óók schrijft!) eenige teleurstelling heeft; maar de manier waarop ik door de jongelui [te] [werk] belazerd ben is treurig. Hierbij een briefje aan [And.] lees dit even en zend het hem door s.v.p.

Van [Kampen] schreef mij waarom V. V.Vr. zoo kwaad was op mij. Omdat ik geschreven had, dat hij onder den druk van een [xxxxxx]plicht welke hem zoo zwaar woog bij voorkeur kleine boekjes besprak! Dat vond hij schandalig. Ik vind het niet zoo erg en bovendien is het herhaaldelijk door betrouwbare [xxxxxxxx] verteld: Het is dus wáár!

We hadden een allerleukst [xxxxxxxxx] van de vorige bewoners van het huis overgenomen. Deze is [heden] reeds na 2 dgn] verdwenen met medeneming van lakens, dekens en kussensloop. Eerste ervaring met de inheemsche [xxxxxxxxx]! Gelukkig zijn wij in zulke omstandigheden nogal zéér laconiek.

Stuur vooral [xxxxx] weer berichten en [xxxxx] zulks te melden! Alles interesseert mij en ik leef meer dan ooit op de post.

Met veel liefs v allen voor Ant en [xxx] poezen

Steeds geheel JG

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie