J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 27 oktober 1939

vrijdag 27 october '39

 

Beste Menno,

Vandaag brengen de dagbladen het verontrustende nieuws van het verbreken van tel. verb. met Nederland en de troepenophoping aan onze grenzen. Zouden de in het nauw gedreven beesten dus tòch op die wijze een uitweg zoeken. De wending van Rusl. Blijft raadselachtig. Alleen zou ik er een gulden voor over hebben nu eens een nsb-er te spreken, die zich in die rotzooi begeven had om ons land van het bolsjewisme te vrijwaren! Ik zou wel eens willen weten wat die heeren nu in het midden brengen! Ik begin te geloven, dat er altijd verbindingen tusschen D. en R. bestaan hebben en dat die hééle antkomintern beweging niets anders was dan zand in de oogenstrooierij. Anders kàn ik mij die geheele ontwikkeling niet verklaren. Ik zou ook wel eens willen weten hoe het groote kapitaal dat H te paard geholpen heeft over deze wending denkt!!

Heden is de Randfontein aangekomen die ons eenige brieven van Aug 20 bracht. Normaal 20 dagen nù 40!! Maar weinig nieuws: kort bericht van Oma Gresh., een briefje van Brulez, en een briefk. van Buchman.

- Hier onderbroken omdat wij bezoek kregen van een onbekende. dr Chériex, de scheepsarts van de Randfontein, die ons de groeten van de journalist G. Wallagh kwam overbrengen. Hij vertelde ons een en ander betreffende het leven in Holland. Ik dacht dat men, met al die troepenbew. aan de grens, nogal in de piepzak zou zitten. Hij beweerde echter dat men er, behalve de vele militairen, niet veel van oorlog merkte. Deze heer leek mij een optimist! - Ik begrijp maar niet, waarom Eddy ons zelfs niet zijn adres gemeld heeft! De brave kerel is natuurlijk bezig zich (met eenige moeite) te acclimatiseren of liever te heracclimatiseren in de Hollandsche winter en het Hollandsche leven. Ik zal echter blij zijn als ik wat van hem verneem. - gisteravond bezoek gehad van de h. en mevr, Bruwer (verbastering van la Bruyère), die nog vertelde dat zijn grootmoeder Du Perron heette. Deze heer, vader van een beeldschone dochter Salomé, waar Kees mede bevriend is, bezit een weekblaadje ‘Trek’ geheeten, waar in hij geregeld bijdragen van mij wenscht. Ik zal hem maandag al eens zakelijk gaan spreken. Hoofdzaak is: betalen! Anders doe ik het niet!

Heel veel liefs voor AF. van Aty, veel handen je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie